HD1 inviterer til online informationsmøde

Den 12. januar 2022 kl. 17.00-17.45

CBS HD - status quo ikke er en mulighed

HD er et fleksibelt uddannelsesunivers, som giver dig et solidt fundament til at forstå og drive enhver virksomhed eller organisation.

Du kan både læse HD hvis du har brug for at blive bedre til det, du allerede kan, eller hvis du vil lære noget helt nyt.

HD-uddannelsen er normeret til fire år på deltid; 2 år på hhv. HD1 og HD2. HD1 og HD2 giver tilsammen en diplomuddannelse svarende til bachelor-niveau. Du kan også tage et enkelt kursus, hvis du har behov for faglig opgradering inden for ét område – eller hvis du ønsker at strække uddannelsen over lidt længere tid.

HD er for dig, der vil bringe det, du lærer om mandagen i spil i dit job allerede tirsdag.

Mød vores studerende

HD1

HD1

HD2 International Business

HD2 International Business

HD2 Strategisk Salg og Marketing

HD2 Strategisk Salg og Marketing

HD2 Regnskab og Økonomistyring

HD2 Regnskab og Økonomistyring

HD2 Organisation og Ledelse

HD2 Organisation og Ledelse

HD2 Finansiel Rådgivning

HD2 Finansiel Rådgivning

HD2 Finansiering

HD2 Finansiering

HD2 Kontraktret og Udbud

HD2 Kontraktret og Udbud

HD2 Supply Chain Management

HD2 Supply Chain Management

HD2 Økonomistyring og Performance Management

HD2 Økonomistyring og Performance Management

Undervejs i min uddannelse oplevede jeg, at jeg fik udvidet mine ansvarsområder. Michael Bjerrekær, Leasingrådgiver Formula Leasing
Michael Bjerrekær, Leasingrådgiver Formula Leasing

5 argumenter til chefen

 • 1

  Undervisningen tager udgangspunkt i dit arbejdsliv. Det betyder, at du kan inddrage aktuelle problemstillinger fra din arbejdsplads og løse dem i undervisningen.

 • 2

  80 pct. af vores dimittender svarer, at deres arbejdsplads sætter pris på, at de læste en HD på CBS.

 • 3

  Når vores studerende starter på en HD har ca. 20 pct. personaleansvar. Når de har gennemført hele deres HD, har knap 40 pct. personaleansvar.

 • 4

  Næsten 80 pct. af vores dimittender oplever, at deres arbejdsglæde stiger.

 • 5

  Undervisningen er fleksibel, så du kan deltage uden for normal arbejdstid.

Mød vores undervisere

HD1

HD1

HD2 Business

HD2 Business

HD2 – Finansiering

HD2 – Finansiering

HD2 – Finansiel Rådgivning

HD2 – Finansiel Rådgivning

HD2 – International Business

HD2 – International Business

HD2 – Kontraktret og Udbud

HD2 – Kontraktret og Udbud

HD2 – Strategisk Salg og Marketing

HD2 – Strategisk Salg og Marketing

HD2 – Organisation og Ledelse

HD2 – Organisation og Ledelse

HD2 – Regnskab og Økonomistyring

HD2 – Regnskab og Økonomistyring

HD2 – Økonomistyring og Performance Management

HD2 – Økonomistyring og Performance Management

HD2 – Supply Chain Management

HD2 – Supply Chain Management

Fakta om uddannelsen

EN UDDANNELSE DER ÅBNER NYE DØRE

Vores studerende er en broget flok med en mangfoldig faglighed. Nogle ønsker at udforske nye kompetencer og uopdyrkede talenter, som åbner døren for, at deres karriere kan gå i en ny retning. Andre ønsker at specialisere sig yderligere inden for deres fag, så de kan opnå ny viden og derigennem nå deres professionelle mål.

TAG EN UDDANNELSE UDEN AT SÆTTE KARRIEREN PÅ PAUSE

Strukturen på HD er sat sammen, så du kan læse en HD sideløbende med dit arbejde.

1) Du slipper for at sætte din karriere på pause, mens du uddanner dig.

2) Du opretholder en fast lønindkomst.

3) Du kan inddrage dine arbejdsopgaver fra jobbet i din undervisning. Og omvendt kan du inddrage din nye viden fra undervisningen i dine arbejdsopgaver på jobbet.

EN UDDANNELSE PÅ DINE PRÆMISSER

Filosofien bag HD på CBS er, at du kan kombinere karriere, familieliv og uddannelse uden at gå på kompromis. Det er kun muligt, fordi vi tilrettelægger uddannelsen efter dine behov.

På HD1 vinteroptag 2022 kan du vælge mellem:

 • Undervisning med fremmøde mandag og onsdag om aftenen
 • Undervisning med fremmøde onsdag i dagtimerne
 • Undervisning online tirsdag og torsdag

ANSØGNINGSFRIST

Den 20. januar 2022


PRIS

HD1:
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr.

*9 ud 10 af får hele eller en del af deres uddannelse betalt af arbejdsgiveren.

 

STUDIESTART

Intro i uge 4

Undervisningsstart i uge 5

 

NIVEAU

HD1 og HD2 giver tilsammen en diplomuddannelse svarende til bachelor-niveau.

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet