HD2 Økonomistyring og Performance Management

Vil du gerne udvikle dine kompetencer inden for drift, udvikling og implementering af økonomistyrings- og ledelsestiltag? Så er denne uddannelse relevant for dig.

Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllere og økono­miansvarlige, der arbejder med design, udvikling, optimering og implementering af økonomistyrings- og performance management systemer.

 

 

Hvorfor skal du læse HD2 Økonomistyring og Performance Management?

Uddannelsen giver dig kompetencer til at designe og implementere økonomistyrings- og performance managementsystemer. Du får bl.a. udbygget din forståelse for, hvordan systemerne skal designes for at understøtte virksomhedens strategi og samtidig understøtte medarbejdernes motivation. Uddannelsen giver dig også kompetencer til at arbejde med forandringsprocesser ud fra en problem/løsnings-orienteret og teambaseret tilgang.

HD2 Økonomistyring og Performance Management

Hør studiekoordinator Ivar Friis fortælle om HD2 Økonomistyring og Performance Management

HD bygger bro til en ny verden

"Min HD fra CBS bygger bro mellem min kreative virkelighed og ledelsens strategiske virkelig, som går på tværs af en hel organisation. HD’en hjælper mig med at forstå processen, der ligger bag organisationens beslutninger.”
Charlotte Mathiesen, designer i DIF Innovation Lab i Danmarks Idrætsforbund

LÆS CHARLOTTES HISTORIE

HD bygger bro til en ny verden

Tre grunde til at du skal vælge HD2 Økonomistyring og Performance Management

  • Uddannelsen er fleksibelt skruet sammen, så du kan tilpasse den til dit arbejds- og familieliv.
  • Uddannelsen forholder sig til din hverdag. Du får ny viden som du kan prøve af med det samme på din arbejdsplads.
  • Din virksomhed får ikke kun værdi af dine nye kompetencer, når du er færdig, men også i løbet af uddannelsen.
”Jeg kan nu optimere forretningsprocesser, forstå deres indflydelse på tværs af afdelinger og nemmere implementere procesforandringer i mit daglige arbejde.” Kathrine Fischer, Salgskoordinator hos Ørsted
Kathrine Fischer, Salgskoordinator hos Ørsted

Uddannelsen udbydes på: Dansk

Studiestart: Uge 34

Studieform: Fremmøde – samlet forløb eller selvstændige kurser

Pris pr. semester, samlet forløb: 16.500 kr.

Pris enkeltfag: Fra 5.500 kr. Læs om priser

Betalingsfrist: Fremgår af tilsendt faktura

Studieordning: HD2 2020/2021 

Kontakt: hdop@cbs.dk 

Gør karriere med HD2

Med en HD2 Økonomistyring og Performance Management kan du varetage en bred række af stillinger. Du får nye karrieremuligheder i private såvel som offentlige virksomheder. Uddannelsen giver mulighed for både at gøre karriere som konsulent eller i for eksempel en økonomi- eller i en HR-funktion med fokus på performance management.

Kontakt HD2 Økonomistyring og Performance Management

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdop@cbs.dk

Har du spørgsmål om tilmelding og adgangskrav til HD-uddannelserne, skal du kontakte HD Tilmelding.

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator