Online undervisning på CBS HD

En uddannelse på dine præmisser

Tag en uddannelse på dine præmisser

HD1

Online undervisningen på HD1 er til dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS.

HD1 er en fleksibel uddannelse, som kan kombineres med en travl karriere. Uddannelsen består af online forelæsninger, undervisningsvideoer og opgaver, der giver dig mulighed for at arbejde med uddannelsens emner og materiale.

HD2 Strategisk Salg og Marketing

Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt hver mandag og kan laves i løbet af ugen. Undervisningen vil bestå af videoer, podcasts, individuelle og gruppe afleveringer samt quiz. 

Underviserne vil være til rådighed hver onsdag kl. 17:00-18:00 til at besvare spørgsmål på Teams. Det er frivilligt, om du ønsker at deltage. Spørgsmål kan også stilles i løbet af ugen i et online Q&A forum.

HD2 Regnskab og Økonomistyring

Mange af kurserne benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, video, film mv.) indgår som et supplement  og kan på den måde understøtte din læring undervejs i forløbet.

* Al undervisning foregår online på et fastlagt tidspunkt.

* Undervisningen bliver ikke optaget og kan derfor kun følges i de skemalagte tidspunkter.

* Det er kun de tre obligatoriske fag der har online undervisning

* Der er 60 pladser, så det er først-til-mølle princip.

HD2 International Business

Uddannelsen kan gennemføres online, og du kan løbende skifte mellem fremmøde og online.

Vores online studium består af online forelæsninger, undervisningsvideoer og opgaver, der giver dig mulighed for at arbejde med uddannelsens emner og materiale.