HD studievejledning

Her kan du finde nyttig information og vejledning angående HD-uddannelserne, og derved få svar på flere af de spørgsmål som vi ved bliver efterspurgt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår er der studiestart på HD?

HD1 har studiestart to gange om året, omkring 1. september og omkring 1. februar.

På HD2 starter studieåret omkring august/september. 

Men...
Selvom studieåret og undervisningen på det samlede forløb er begyndt, kan du starte op på de selvstændige kurser, der endnu ikke er påbegyndt undervisning. Du kan tilmelde dig disse kurser helt op til lige før studiestart på det pågældende kursus.

Vi tilbyder kurser løbende igennem hele studieåret, som du kan tilmelde dig, hvis du opfylder adgangskravene til den pågældende HD-uddannelse. Det er forskelligt fra HD-uddannelse til HD-uddannelse, hvad der er muligt. Tag derfor gerne kontakt i god tid til den HD-uddannelse, som du overvejer at tilmelde dig. Læs mere om de forskellige kurser under Kurser.

Kan jeg blive optaget på CBS’ kandidatuddannelser med en HD?

Bemærk! Det er altid den studerendes eget ansvar at holde sig opdateret på kandidatuddannelsernes hjemmesider. Det er der, at du finder de gyldige betingelser og regler for optagelse.

Som HD-studerende er der generelle adgangskrav, du skal opfylde for at blive optaget på en kandidatuddannelse. Du skal have en fuld og afsluttet HD2, opfylde pågældende kandidatuddannelses sprogkrav og opfylde det specifikke adgangskrav for HD-studerende, som er: Minimum karakteren 7 i Afgangsprojekt på HD2 og minimum karakteren 4,5 i gennemsnit på HD2.

OBS: Har du har bestået din HD2 i enten Regnskab og Økonomistyring eller Finansiering med et gennemsnit på minimum 7.0, er du garanteret en plads på cand.merc.aud.

Læs mere om optagelse på cand.merc.aud

Det er dog ikke ensbetydende med, at du er sikret en plads, da der foretages en udvælgelse blandt ansøgerne. Hertil anvendes der nogle specifikke udvælgelseskriterier, som varierer alt efter valg af kandidatuddannelse og evt. linjer.

Men...
Konkurrencen på CBS' kandidatuddannelser er stor, og det er derfor ikke alle HD’ere, der bliver optaget. Der er cand.merc.-uddannelser, hvor chancerne for optagelse er større, og her ser vi væsentlig flere HD'ere blive optaget, bl.a. uddannelsen Cand.merc.aud. Du kan derfor forøge din chance for at blive optaget ved at vælge en af de kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg gøre for at forøge mine chancer?
Det bedste du som HD-studerende kan gøre, er at tage din HD seriøst, og prioritere dine studier. Når det kommer til udvælgelsen blandt ansøgere til kandidatuddannelserne, er karakterer et afgørende parameter. Jo højere karakterer, jo større er dine chancer for at blive optaget.

Som HD'er kan du læse relevante ekstra kurser, som kan gøre dig mere "attraktiv" ifm. optagelsen. Disse ekstra kurser skal tages og afsluttes, inden du sender ansøgningen, hvorfor det er en god ide at være i ordentlig tid. Kig på den pågældende kandidatuddannelses specifikke adgangskrav for at få en idé om, hvad de søger.

Jeg vil vide mere
På HD vil vi meget gerne hjælpe, men hvis du har brug for vejledning omkring optagelse på en kandidatuddannelse, skal du nærlæse kandidatuddannelsernes hjemmeside, og dernæst tage kontakt til kandidatuddannelserne, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvor meget tid skal jeg ca. regne med at bruge på studiet?

Det varierer hvor meget tid, de studerende på HD bruger på deres studie. Dette skyldes fx forskel i ambitionsniveau, og hvor svært/nemt man har ved at følge med i de forskellige fag.

Arbejdsbelastningen på HD-uddannelsen varierer en smule gennem semesteret, typisk med en spidsbelastning omkring eksaminerne. Hvor store udsving der er i arbejdsbelastningen gennem semesteret, kommer naturligvis også an på, hvor meget du har mulighed for at følge med i undervisningen undervejs.

En god tommelfingerregel
Når dette er sagt er vores erfaring, at du som studerende kan regne med i gennemsnit at skulle bruge ca. 15-20 timer om ugen på studiet alt inklusiv (herunder både undervisning, forberedelse, eksamen mm.). Denne tommelfingerregel er gældende for studerende, der læser HD som et samlet forløb. Tager du din HD-uddannelse via. selvstændige kurser over en længere periode end normeret tid, vil den ugentlige arbejdsbelastning naturligvis være tilsvarende lavere.

Kan jeg holde pause fra studiet?

Får du brug for at holde pause fra studiet, kan det sagtens lade sig gøre. Du framelder dig den HD-uddannelse, du er indskrevet på, og tilmelder dig igen, når du ønsker at genoptage studiet.

Når du genoptager din HD, skal du naturligvis ikke tilmeldes fag, du allerede har bestået tidligere. Dine resultater fra tidligere beståede fag udløber ikke.

Vær opmærksom på
Hvis det passer i din plan, er det en god ide at framelde sig studiet lige efter et afsluttet semester, inden nye fag påbegyndes. Hvis du framelder dig studiet midt i et semester, vil du sandsynligvis ikke kunne få deltagergebyret tilbage for den resterende undervisning. Vær opmærksom på, at kurserne som udgangspunkt kun kører én gang årligt; enten forår eller efterår. Vælger du eksempelvis at holde pause fra studiet, og kun mangler at skrive afgangsprojekt, kan du først genoptage dit studie året efter.

Planlægger du at holde en pause fra din HD-uddannelse, er du altid meget velkommen til at kontakte studievejledningen. Vi kan hjælpe dig med vejledning omkring det praktiske i forbindelse med framelding samt hjælpe dig med at lægge en plan for eventuel genoptagelse af studiet.

Hvad hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Opfylder du ikke adgangskravene til HD-uddannelserne, kan du kontakte os for mere information om at søge om optagelse gennem enten en dispensationsansøgning eller en realkompetencevurdering (også kaldet RKV).

- Dispensation for adgangskrav er ansøgning om optagelse, på baggrund af anden uddannelsesmæssig baggrund, end de direkte adgangsgivende eksaminer.

- Realkompetencevurdering (RKV) er ansøgning om optagelse på baggrund af en helhedsvurdering af samlede kompetencer.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal søge om optagelse via. dispensation eller realkompetencevurdering, kan du finde en guide her.

Læs mere omkring gældende adgangskrav, dispensation og realkompetencevurdering under Adgangskrav.

Kan jeg gennemføre en HD-uddannelse?

På HD-uddannelsen optager vi kun studerende, som vi vurderer har de nødvendige faglige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Så selvfølgelig kan du det.

Når det er sagt, kan det for nogen studerende være givende at få genopfrisket bestemte færdigheder eksempelvis matematik eller engelsk forud for start på HD-uddannelsen.

Forventningsafstemning
De fleste mennesker har allerede en travl hverdag fyldt op af diverse aktiviteter, og skal der være plads til en HD-uddannelse, må andre ting nedprioriteres i en periode.
Du skal selvfølgelig være indstillet på, hvad du går ind til og foretage de nødvendige forberedelser for, at det kan lykkes. Tag en snak med din famile/venner og din arbejdsplads om, hvad det vil betyde.

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet