Priser

HD-uddannelsen betales af din arbejdsgiver eller dig selv, men omkostningerne er lave, fordi CBS ikke er en kommerciel virksomhed.

Deltagergebyret dækker undervisning, eventuel vejledning og 2 eksamensforsøg pr. kursus i det indeværende studieår.

Priserne på HD-uddannelserne er ikke momsbelagte.

Priser 2020/2021

HD1 - kurser:
5 ECTS - 3.750 kr.
10 ECTS - 7.500 kr.
15 ECTS - 11.250 kr.

HD1 - samlet forløb:
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr.

HD2 - kurser:
5 ECTS - 5.500 kr.
7,5 ECTS - 8.250 kr.
10 ECTS - 11.000 kr.
15 ECTS - 16.500 kr.

HD2 - samlet forløb:
Pris pr. semester: 16.500 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 66.000 kr.

Betaler din arbejdsgiver?

Hvis din arbejdsgiver betaler udgifter i forbindelse med din uddannelse, er beløbet skattefrit for dig. Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne.

Din arbejdsgiver kan, uden at du skal betale skat, afholde udgifterne til alle typer af efter-/videreuddannelse, f.eks. HD-uddannelsen. Læs mere på tax.dk

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at virksomheden dækker udgifterne til din HD-uddannelse mod, at du som ansat går ned i løn.
Der er en række betingelser for, at en sådan bruttolønsordning kan godkendes af SKAT. Når der er tale om uddannelse i forbindelse med en sådan ordning, er det ikke et krav fra SKAT, at virksomheden (CBS) skal være kontraktpart. Du og din arbejdsgiver laver selv aftalen.

Læs mere om bruttolønsmodellen

Betaler din arbejdsgiver?

Søg tilskud til din HD-uddannelse

VEU-OMSTILLINGSFONDEN

Samlet forløb efterår 2020 

Få 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig 1. semester på samlet forløb på HD2 i efteråret 2020 (find information på my.cbs.dk hvis du allerede er indskrevet på HD).

Ansøg om tilskud efterår 2020

Kan du ansøge om tilskud?

For at kunne ansøge om tilskud skal du opfylde nogle krav:

Du skal tilmelde dig en HD2-uddannelse.

Du er faglært eller ufaglært. Dvs. har en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller tilsvarende (inkl. HD1) som højeste fuldførte uddannelse.

Du skal være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart (hel- eller deltid).

Du må ikke endnu have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr. i tilskud

Du skal underskrive en tro- og loveerklæring, der bekræfter rigtigheden af dine oplysninger.

Du kan læse mere om tilskudsordningen, og om du er berettiget til at få tilskud ved at
klikke her

Du kan her læse, hvordan vi behandler persondata i forbindelse med VEU Omstillingsfonden ved at
klikke her

FINANSKOMPETENCEPULJEN

Tag gratis efteruddannelse igennem Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i den finansielle sektor og din virksomhed er medlem af Finanssektorens arbejdsgiverforening (FA).

Gå ind på finanskompetencepuljen og se hvilke fag finanskompetencepuljen udbyder i samarbejde med CBS.

KOMPETENCEFONDE FOR OFFENTLIGE ANSATTE

Er du offentlig ansat, og går du med tankerne om at tilegne dig nye kompetencer?

Så er det nu blevet nemmere at komme i gang med en HD-uddannelse, for du kan søge om økonomisk støtte hos Den Statslige Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond

Læs mere om Den Statslige KompetencefondDen Regionale Kompetencefond eller Den Kommunale Kompetencefond.

 

INDUSTRIENS KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND (IKUF)

Få tilskud til din HD1 uddannelse hvis du er ansat i den industrielle sektor.
IKUF støtter efteruddannelse af medarbejdere omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Læs mere og søg tilskud hos IKUF