HD1 Adgangskrav

Nedenstående uddannelser er adgangsgivende til HD1:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborg-skolen og AP Møller Skolen.
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

HD2 Adgangskrav

Adgangskravet til HD2 er en direkte adgangsgivende eksamen samt mindst to års relevant erhvervserfaring (Definitionen af to års relevant erhvervserfaring finder du længere nede)

Direkte adgangsgivende eksaminer til HD2:

 • HD1
 • Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Finansøkonom
 • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Financial Controller (Business Controller)
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (Bemærk: Kun gældende for profilering i Bank og Kredit eller Revision)

Der findes mange andre uddannelser og kombinationsmuligheder, hvor du med supplering af et eller flere kurser også kan opnå direkte adgang til HD2. 

Ydermere kan du med en Kandidatuddannelse ligeledes opnå adgang til HD2.

Opfylder du kun kravet om to års relevant erhvervserfaring har du mulighed for at tilmelde dig enkelte Kurser på HD2, dog vil du ikke have mulighed for at tilmelde dig Afgangsprojektet. Du vil dermed ikke kunne færdiggøre din HD2 uddannelse uden at opfylde adgangskravet om adgangsgivende uddannelse.

OBS: Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

To års relevant erhvervserfaring

Definitionen på dette er således:

Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med adgangsgivende eksamen*, så erhvervserfaring forud for den adgangsgivende eksamen medregnes normalt ikke. Erhvervserfaringen tæller frem til studiestart på HD2-uddannelsen.

Fuldtidsarbejde defineres ved min. 30 timer i gennemsnit om ugen, mens deltidsarbejde er min. 15 timer i gennemsnit om ugen, således at et års deltidsarbejde omregnes til et halvt års fuldtidsarbejde. Ansættelser under 15 timer i gennemsnit om ugen medregnes derfor ikke.

Erfaringen kan sammenstykkes af flere ansættelsesforhold.

Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Elevuddannelser og praktikperioder, der foregår under eller efter den adgangsgivende eksamen, kan medregnes.

* Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har meget relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring. Dog er stadig et krav, at man samlet set har to års relevant erhvervserfaring under de ovenstående beskrevet krav.

DOKUMENTATION AF ERHVERVSERFARING

Når du dokumenterer din erhvervserfaring, er det dit ansvar at vi får de rette oplysninger. Som udgangspunkt skal vi i dokumentationen altid kunne se følgende:

Den fulde ansættelsesperiode du har været ansat, dvs. både start og slutning pr. ansættelsesperiode.

Det gennemsnitlige antal timer pr. uge.

En beskrivelse af ansættelsens indhold.

Din erhvervserfaring skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, lønsedler (første + sidste) eller lignende. 

Arbejdsgivererklæring HD2 (PDF)

Her kan du se en lille guide til, hvad der kan anvendes som gyldig dokumentation.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Så kan du søge om dispensation eller realkompetencevurdering.

Dispensation

Du kan søge om dispensation for adgangskrav, hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end de direkte adgangsgivende eksaminer.

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan den muligvis give adgang, hvis den indeholder tilsvarende niveau inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD1
 • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD1
 • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
 • Basale færdigheder i Dataanalyse, herunder viden om usikkerheds begrebets betydning i økonomi

Blanket til dispensationsansøgning

Du sender dispensationsblanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

Realkompetencevurdering

Det er muligt at få vurderet din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til HD-uddannelsens indhold.
De kompetencer, du løbende tilegner dig gennem erhvervs-, forenings- og bestyrelsesarbejde m.m., kan vise sig at have værdi i forhold til reelle uddannelsesmæssige kompetencer, og det kan du få papir på med en realkompetencevurdering.

Du kan søge om realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for:

 • at du har kompetencer, der svarer til at kunne blive optaget på HD2 (adgangsbevis til HD2)
 • at du har relevant erhvervserfaring før din adgangsgivende eksamen (adgangsbevis til HD2) - Læs om definition og dokumentation vedrørende erhvervserfaring under 'Adgangskrav til HD2'.
 • at du har færdigheder, der svarer til dele af HD1 eller dele af HD2. Dette svarer til en meritvurdering, dog med den forskel, at i vurderingen til et kompetencebevis kan der, udover din uddannelsesmæssige baggrund, også indgå dine øvrige kompetencer i vurderingen (kompetencebevis for fag på enten HD1 eller HD2)
 • at du har færdigheder, der svarer til hele HD1-uddannelsen eller hele HD2-uddannelsen (uddannelsesbevis for HD1 eller HD2)

Læs vejledningen grundigt, før du søger om realkompetencevurdering, og kontakt gerne studiesekretariatet for din HD-uddannelse hvis du er i tvivl om noget.

Blanket til realkompetencevurdering.

Bemærk! Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar! Læs derfor vejledningen grundigt. Læs om hvordan du dokumenterer den erhvervserfaring korrekt under fanen 'To års relevant erhvervserfaring'.

Du skal sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

Yderligere adgang til HD2, såfremt der suppleres med ekstra kurser

Nedenfor kan du finde en liste over de uddannelser, der giver adgang til HD2, forudsat at du supplerer med et eller flere kurser. Under hver uddannelse kan du finde information om , hvilke kurser du skal supplere med. Fremgår din uddannelse ikke af listen, skal du som udgangspunkt søge om dispensation eller realkompetencevurdering. Hvis du er i tvivl kan du altid tage kontakt til HD Tilmelding og få hjælp.

OBS: Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Supplering afhænger af, hvilken profilering af Finansiel Rådgivning du har læst.

 • Bank og realkredit: Ingen suppleringskrav
 • Revision: Ingen suppleringskrav
 • Ejendomsmægler: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus):
 • Virksomhedens investering og finansiering eller Ejendoms- og skatteregnskab (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse)
 • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
 • Ejendomsadministration: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus):
 • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
Gældende for alle øvrige Akademiuddannelser

Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Global Økonomi (Virksomhedens økonomiske og politiske omverden)
 • Erhvervsret (Strategisk erhvervsret)
 • Statistik (Business Intelligence)
 • Erhvervsøkonomisk metode (Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track) 
Erhvervsakademiuddannelsen som Administrationsøkonom

Kerneområderne Økonomi (15 ECTS), Samfund (15 ECTS), Jura (15 ECTS) samt valgfaget Anvendt Statistik skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med Business Intelligence på HD1 som erstatning for Anvendt Statistik).

Uderover det skal du supplere med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track
Erhvervsakademiuddannelsen som Handelsøkonom

Du skal supplere med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende)

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track
 • Business Intelligence
 • Strategisk erhvervsret
Erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom

Du skal supplere med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Strategisk erhvervsret
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track 
Erhvervsakademiuddannelsen som Serviceøkonom

Uddannelsen er adgangsgivende såfremt der suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Strategisk erhvervsret
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track
 • Business Intelligence
Erhvervsakademiuddannelsen som Markedsføringsøkonom

Kurset Statistik skal være bestået i forbindelse med uddannelsen* (Alternativt kan der suppleres med kurset Business Intelligence på HD1). Udover det skal du supplere med kurset Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - fast track på HD1 (eller tilsvarende).

*Er uddannelsen som Markedsføringsøkonom gennemført på studieordningen gældende fra 2014 eller tidligere, så er kravet som statistik dækket gennem selve uddannelsen. Der er således ikke behov for at supplere med statistik.

Eksamineret Speditør

Der skal suppleres med kurserne Global økonomi og Afsluttende Projekt på en Akademiuddannelse samt tre suppleringsfag på HD1:

 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser

Kontakt HD Tilmelding

Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg

E-mail: hdtilmelding@cbs.dk

Tlf.: 3815 2750

Åben mandag - fredag fra kl. 10.00 - 12.00 og fra 12.30 - 14.00.