Virksomhedens salgsfunktion

Som salgschef skal du ikke bare kunne gå forrest

Kurset giver dig viden om, hvordan en virksomhed organiserer salgsledelsen og salgsaktiviteterne, og åbner salgsfunktionens perspektiv, så du kan koble den til andre funktioner i en virksomhed. I den forbindelse arbejder vi bl.a. med segmentering af kunderne og forskellige value propositions, og hvordan værdiskabelsen kan optimeres for både kunder og virksomheden. Du vil få en større forståelse for variationerne i salgsorganisationens opgaver, og for hvordan salget eksekveres bedst muligt. Kurset kvalificerer dig til job i salg og marketing, dvs. sælger, salgschef, KAM, produktansvarlig, marketingchef etc.

 

Som salgschef skal du ikke bare kunne gå forrest
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Salgets organisering som en central udviklingsproces i virksomheden

Planlægning, organisering og ledelse af salgsprocessen

Principperne i Sales Governance som ramme for salgsledelsens arbejde

Værtøjer til optimering af salgsprocessen på taktisk og strategisk plan

Konsekvenserne af alternative tilgange til organisering af salget

Kontakt HD2 Salg og Marketing

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet