Virksomhedens økonomiske planlægning

Jo bedre du forstår et regnskab, jo bedre bliver du til at planlægge

Kurset giver dig regnskabsmæssig forståelse for virksomhedens resultat, likviditet og økonomiske position. Samtidig får du grundlæggende forudsætninger for at kunne budgettere kapital, vurdere finansieringsmuligheder og planlægge investeringer.

Jo bedre du forstår et regnskab, jo bedre bliver du til at planlægge
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdage i dagstimerne, hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk

Kurset vil især have fokus på...

Investeringsteori

Finansieringsteori

Internt regnskab og kalkulationer

Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem årsrapporten

Kontakt HD1 sekretariatet

Dalgas Have 15, 2V.020
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2750
Åben for henvendelse
mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.

E-mail: hd1@cbs.dk

Helena Østergaard Nielsen Programme Manager