Udbudsstrategi i et markedsperspektiv

Hvilken form for udbud er den bedste?

Kursets mål er at højne standarden for offentlige udbud med fokus på, hvilken udbudsform der er bedst, hvis indkøbet er omfattet af reglerne fra EU-retten. Du får indsigt i, hvordan indkøbets karakter kan have afgørende betydning for, hvilken udbudsform der sikrer størst mulig velfærd. Få også som tilbudsgiver indsigt i de forskellige udbudsmuligheder jeres ordregivere arbejder med.

Hvilken form for udbud er den bedste?

Kurset vil især have fokus på...

Forståelse for den juridiske ramme for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud

Markedsanalyser og markedstilgang

Leverandørsamarbejde og kommunikation med leverandører

Strategisk indkøb

Tilrettelæggelse af udbudsplan

Kontakt HD2 Kontraktret og Udbud

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdk@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator