Sustainable Finance

Hvordan påvirker ESG den finansielle sektor?

Det kraftigt stigende fokus på bæredygtighed og ansvarlighed i forbindelse med praktisk talt alle finansielle beslutninger og produkter stiller nye krav til virksomhederne. Regulering, rating og mærkninger er i stigende vækst, og fokus på og afrapportering af ESG (Environment, Social og Governance) er derfor blevet en nødvendighed.

Kurset er for dig, der beskæftiger dig med opgaver, der relaterer sig til bæredygtighed og ansvarlighed og giver en solid og efterspurgt viden om den stigende betydning af ESG og den tilhørende regulering og markedspraksis for din virksomhed.

Hvordan påvirker ESG den finansielle sektor?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator