Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Uden strategi er en plan ikke meget værd

På kurset arbejder vi med at udvikle forståelsen af strategibegrebet, og hvorfor strategisk tænkning er forudsætningen for den rigtige udvikling på mange områder i virksomheden og i organisatoriske sammenhænge. På kurset får du også udbygget din forståelse af en række teorier inden for området, med forskellige tilgange og perspektiver.

Uden strategi er en plan ikke meget værd

Kurset vil især have fokus på...

Forskellige perspektiver på hvordan strategisk ledelse kan forstås, udfoldes og praktiseres

Betydningen af samtaler i organisationen og i særdeleshed med magt som centralt begreb i relation til, hvordan strategisk adfærd udfoldes, hæmmes og forandres

Strategisk udvikling og identitetsopfattelse blandt organisationens aktører

Fra et system perspektiv til en procesorienteret tilgang

Kontakt HD2 Organisation og Ledelse

Kilevej 14A, 4. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2926 / 3815 2939
Åben for henvendelse
Mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.
E-mail: hdo@cbs.dk

Joan Knudsen Study Programme Administrator
Annette Eggert Hansen Study Programme Administrator