Strategisk erhvervsret

Det kan blive dyrt ikke at kende loven

Kurset fokuserer på retssystemet ud fra et strategisk virksomhedsperspektiv. Der fokuseres på, hvordan tvister kan løses ved retssager, voldgift og mægling og hvordan de kan undgås gennem kendskab til juraen. De grundlæggende regler for køb og salg af varer gennemgås med udgangspunkt i aftaleloven og købeloven, hvorefter den internationale købelov og reglerne om internationale kontrakter og rets- og voldgiftssager behandles. Du bliver dygtigt at forhandle, udarbejde og indgå kontrakter nationalt som internationalt og træffe de mest operationelle strategiske valg.

Starter undervisning i efterårssemesteret 2021

Det kan blive dyrt ikke at kende loven
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdage i dagstimerne, hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk

Kurset vil især have fokus på...

Retssystemet, herunder dansk ret, EU-ret og global ret

Juridisk metode og argumentation nationalt og internationalt

Virksomheden og retssager, voldgift og mægling

Aftaleretten, herunder indgåelse, fortolkning og ugyldighed

Køberetten, herunder erhvervsaftaler og forbrugeraftaler

International køberet

Internationale kontrakter og internationale rets- og voldgiftssager

Kontakt HD1 sekretariatet

Dalgas Have 15, 2V.020
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2750
Åben for henvendelse
mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.

E-mail: hd1@cbs.dk

Stine Britta Gregersen Head of Graduate Certificate