Strategisk Brand Management

Branding som ledelsesopgave

Kurset giver dig en introduktion til forskellige perspektiver på brand management som koncept, forståelse for akademiske tilgange, de ledelsesmæssige implikationer og de beslutninger, som skal træffes i en både national og en international kontekst.

Branding som ledelsesopgave

Kurset vil især have fokus på...

Branding-begrebet

Brand management som ledelsesdisciplin

Forskellige brand management-tilgange

Brand Equity

Service Branding & Living the Brand

Economic & Identity Approach

Cultural Approach

Community Approach

Kontakt HD2 Salg og Marketing

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3061
E-mail: erp.marktg@cbs.dk

Emilie Riis Petersen Study Programme Administrator