Skat

Det måske mest komplekse i erhvervsøkonomien

Du lærer at analysere og løse grundlæggende skattemæssige problemer. Vi arbejder bl.a. med at opgøre den skattepligtige indkomst og beregne skat for personer og virksomheder. Du får også viden om, hvordan forskellige aktiviteter kan påvirke den skattepligtige indkomst, så de rigtige beslutninger kan tages på et ”efter skat” grundlag – fx når der skal vælges mellem forskellige investeringsmuligheder. Og du får indsigt i specialområder som skattemæssige afskrivninger og beskatning af kapitalgevinster. Du bliver derfor kvalificeret til job inden for revision, regnskab og rådgivning af både virksomheder og private.

Det måske mest komplekse i erhvervsøkonomien
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på..

Løsning af komplekse skattemæssige problemstillinger

Skattelovgivningen

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler, bygninger og immaterielle aktiver

Kapitalgevinster og aktieavancebeskatning

Grundlæggende skattemæssige problemstillinger

Kontakt HD2 Regnskab og Økonomistyring

Solbjerg Plads 3, opgang C4, 4. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2323 / 3815 2325
E-mail: hdr@cbs.dk

Pia Clasen Study Programme Administrator