Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

God opvarmning til dit afgangsprojekt

I seminarrækken vil du opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for en række regnskabs- og økonomistyringsmæssige problemstillinger. Du bliver trænet i at reflektere over og bruge relevante regnskabsteorier, modeller og metoder til løsningen af centrale problemstillinger inden for regnskab og økonomistyring. Du får også rutine i at fremlægge en udvalgt regnskabsmæssig problemstilling skriftligt og mundtligt over for andre og at forholde dig fagligt kritisk til andres analyser og løsningsforslag.

God opvarmning til dit afgangsprojekt

Kontakt HD2 Regnskab og Økonomistyring

Solbjerg Plads 3, opgang C4, 4. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2323 / 3815 2325
E-mail: hdr@cbs.dk

Pia Clasen Study Programme Administrator
Sara Høgh-Nielsen Study Programme Administrator