Seminarrække i Corporate Finance

Man kan i praksis nemt kunne komme ud for at skulle udarbejde et fagligt notat, der behandler og analysere et konkret spørgsmål eller en specifik problemstilling. Notatet vil så blive præsenteret og bliver genstand for en diskussion. I seminarrækken trænes den studerende i alle disse elementer. Først skriver den enkelte studerende et anvendelsesorienteret seminar på 15 sider om et selvvalgt emne indenfor Corporate Finance med bistand fra en vejleder. Dette seminar skal efterfølgende præsenteres og forsvares i forhold til to udpegede opponenter, ligesom den studerende selv skal opponere på to andre studerendes seminar og generelt deltage i den faglige diskussion.

 

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!