Selskabskat og regnskabsanalyse

Hvad betyder skatten for virksomhedens værdi?

Kurset består af to dele.

Selskabsskat behandler beskatningen af selskaber og skal både give en forståelse for, hvorledes skat påvirker værdien af selskaber og for, hvorledes skat har betydning for selskabers forskellige finansielle beslutninger.

Regnskabsanalyse behandler indhold i selskabers regnskaber og hvorledes regnskabet skal analyseres med henblik på at vurdere et givent selskabs resultater og i sidste ende bestemme værdien af selskabet.

Samlet givet kurset dermed den baggrundsviden som er helt nødvendigt for at kunne forstå og analysere finansielle beslutninger i en virksomhed.

Hvad betyder skatten for virksomhedens værdi?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator