Risk Management

Når der er risici, er der også muligheder

COVID-19-pandemien har synliggjort de globale risicis indbyrdes afhængighed. Internationale virksomheder vil fremover skulle forholde sig til endnu mere konkurrenceprægede forretningslandskaber, forværring af ulighed, ændret forbrugeradfærd, nye arbejdsformer m.m. Meningen med kurset er at give dig værktøjer til at identificere, forstå og styre de risici, din virksomhed står over for, når den opererer på flere markeder. Du vil fx få erfaring med de vigtigste risikotyper, som kredit- og markedsrisici, driftsrisici og strategiske risici. Du lærer også at vurdere forskellige risikotypers sandsynlighed, og hvordan de skal håndteres.

Kurset er på engelsk.

Når der er risici, er der også muligheder
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener
  • Kursustype: Obligatorisk
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Vurdering af sandsynligheden i forskellige risikotyper

Forståelse af risikostyringsprocessen

Risikostyring under uforudsigelige markedsforhold

Alternative metoder til at reducere risici

Kontakt HD2 International Business

Porcelænshaven 24 A
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 5618
E-mail: hdib@cbs.dk

Andrea Blaabjerg-Mølbæk Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet