Risk and Financial Planning

Værdiskabelse kan planlægges

Kursets overordnede mål er at give indsigt i centrale risikoaspekter i forhold til den finansielle og forretningsmæssige styring af virksomheden. Vi behandler risikoaspekter i virksomhedens cash-flow, investerings- og finansieringsbeslutninger. Du får også kompetencer til at forstå finansielle og strategiske aspekter, som kan påvirke værdiskabelsen i virksomheden.

Værdiskabelse kan planlægges

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!