Risikostyring i finansielle virksomheder

Få hele værktøjskassen til risikostyring

Kurset giver dig viden og værktøjer på 6 hovedområder:
1. Markedsrisiko – bl.a. metoder til beregning af volatiliteter.
2. Kreditrisiko – bl.a. Merton-modeller.
3. Likviditetsrisiko – fx vedr. funding.
4. Operationel risiko – bl.a. opgørelse af kapitalkrav.
5. Stresstests af enkeltpositioner.
6. Aktiv brug af risikomåling i porteføljestyring m.m.

Få hele værktøjskassen til risikostyring

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!