Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Er virksomhedens værdi en eksakt størrelse?

På kurset arbejder vi især med fokus på viden, der kan bruges direkte i praksis. Du får bl.a. erfaring med at udarbejde en regnskabsanalyse for en virksomhed som basis for en værdiansættelse, der kan bruges som grundlag for investeringsbeslutninger. Vi gennemgår også en række andre vigtige temaer i forbindelse med analyse og værdiansættelse af en virksomhed, som til sammen kvalificerer dig til forskellige job inden for regnskab, økonomi, corporate finance og revision.

Er virksomhedens værdi en eksakt størrelse?
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener
  • Kursustype: Valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Fordele og ulemper ved forskellige metoder til værdiansættelse

Rapportering af finansielle opgørelser til analysebrug

Beregning og fortolkning af finansielle nøgletal

Analyse af rentabilitet og vækst

Proforma regnskaber som basis for værdiansættelse

Kontakt HD2 Regnskab og Økonomistyring

Solbjerg Plads 3, opgang C4, 4. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2323 / 3815 2325
E-mail: hdr@cbs.dk

Pia Clasen Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet