Private Equity

Hvordan tænker kapitalfonde?

På kurset får du indsigt i forskellige vinkler på Private Equity – værdiansættelse, kapitalstruktur og corporate governance – både når det gælder LBO, Venture, Business Angels og mindre privatejede selskaber. Vi kommer også ind på kapitalfondenes modeller, organisering og struktur. Du bliver bedre til at forstå investeringer (afkast, risiko og omkostninger), og hvordan kapitalfonde organiseres (juridisk, governance, incitamenter osv.). Og du får en introduktion til opstart af egen virksomhed og kapitalfremskaffelse. Vi arbejder også med en analyse af de forhold, som kapitalfonde ofte kritiseres for – fx aggressiv anvendelse af gæld og incitamentsaflønning.

Hvordan tænker kapitalfonde?
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener
  • Kursustype: Valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil have fokus på...

Performance evaluering af investeringer i Private Equity

Måling af risiko og afkast ved investeringer

Hvorfor bruger buyout fonde så høj gæld ved opkøb af virksomheder?

Organiseringen af kapitalfonde

Investering i unoterede aktier

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet