Private Equity

Hvordan tænker kapitalfonde?

På kurset får du indsigt i forskellige vinkler på Private Equity – værdiansættelse, kapitalstruktur og corporate governance – både når det gælder LBO, Venture, Business Angels og mindre privatejede selskaber. Vi kommer også ind på kapitalfondenes modeller, organisering og struktur. Du bliver bedre til at forstå investeringer (afkast, risiko og omkostninger), og hvordan kapitalfonde organiseres (juridisk, governance, incitamenter osv.). Og du får en introduktion til opstart af egen virksomhed og kapitalfremskaffelse. Vi arbejder også med en analyse af de forhold, som kapitalfonde ofte kritiseres for – fx aggressiv anvendelse af gæld og incitamentsaflønning.

Hvordan tænker kapitalfonde?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator