Praktisk seminar

Formålet med denne seminarrække er at den studerende får erfaring med akademisk projektskrivning og metode, særligt udarbejdelse af problemformuleringen og udvælgelse af metode. I forbindelse med seminarrækken integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag fra specialiseringen. Seminarrækken er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.

Kontakt HD2 International Business

Porcelænshaven 24 A
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 5618
E-mail: hdib@cbs.dk

Andrea Blaabjerg-Mølbæk Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet