Praktisk seminar

Formålet med denne seminarrække er at den studerende får erfaring med akademisk projektskrivning og metode, særligt udarbejdelse af problemformuleringen og udvælgelse af metode. I forbindelse med seminarrækken integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag fra specialiseringen. Seminarrækken er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.

Kontakt HD2 International Business