Performance Management

Skab resultater med belønning

Kurset er en overbygning på kurset i økonomistyring, men med større fokus på ikke-finansielle målinger og de motivationsmæssige aspekter ved at ’lede gennem tal’ og incitamenter. Formålet med kurset er at give dig et bedre indblik i de udfordringer, der opstår i forbindelse med at udvikle performance management systemer.

Skab resultater med belønning

Kurset vil især have fokus på...

Præstationsmålinger og bonussystemer

Præstationsmålinger, meritokrati og forfremmelse

Præstationsmålinger, indre motivation og læring

Kontakt HD2 Økonomistyring og Performance Management

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdop@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator