Organisationer i forandring

Lær at forstå og påvirke udviklingen af nutidens organisationer

Der er brug for medarbejdere, der forstår, at organisationer ikke er stabile enheder. De påvirkes af forholdet til deres omverden, og derfor er de under konstant forandring.

Med udgangspunkt i de studerendes hverdag fokuserer kurset på de forandringer, som præger deres daglige virke. Praksis bliver indgangsvinklen til at forstå teori.

Kurset giver en dyb indsigt i de vigtigste områder inden for organisations- og ledelsesforskningen og bringer den i spil i et forandringsperspektiv. Du introduceres for aktuelle trends i nutidens samfund og får analytiske værksøjer til at forstå, hvordan disse trends kan forandre en organisation. Med afsæt i kursets teorier og begreber lærer du at udøve en værdibaseret dømmekraft og påvirke organisatoriske forandringsprocesser.

Kurset giver kompetencer, der er relevante for f.eks. strategiarbejde, projektledelse, organisationsudvikling og personaleledelse.

Lær at forstå og påvirke udviklingen af nutidens organisationer

Kontakt HD2 Organisation og Ledelse

Kilevej 14A, 4. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2926 / 3815 2939
Åben for henvendelse
Mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.
E-mail: hdo@cbs.dk

Annette Eggert Hansen Study Programme Administrator
Joan Knudsen Study Programme Administrator