Organisation og ledelse

Kan man organisere sig til succes?

Du får en både bred og nuanceret introduktion til de centrale elementer inden for organisation, så du bliver i stand til at analysere centrale problemstillinger på flere forskellige måder. Vi sætter fokus på forskellige måder at organisere og lede aktiviteter på ved at se virksomheder som processuelle, åbne systemer i relation til deres omgivelser. Kurset kvalificerer dig til lederstillinger og andre stillinger inden for ledelse og HR.

Kan man organisere sig til succes?
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Organisationsstruktur og -kultur

Beslutningsprocesser

Ledelse og magt

Analytisk kompetence

Kompetencer til forstå og udvikle organisationer

Kontakt HD2 Økonomistyring og Performance Management

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdop@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet