Organisation og ledelse - Grundmodul

Faget giver den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Denne viden er en vigtig forudsætning for at finde handlemuligheder for at kunne hjælpe organisationen med at håndtere udfordringer, at drive udvikling og generelt at påvirke og initiere forskellige aktiviteter og forandringer.

 

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!