Negotiation and Relationship Management

Hvor meget er gode relationer værd?

En stigende andel af en virksomheds værdiskabelse sker i relationen mellem kunde og leverandør i et forsyningsnetværk. Kurset handler om udvikling og styring af disse strategiske forretningsrelationer. Du får bl.a. kompetencer til at arbejde med forhandling og opbygning af værdiskabende relationer baseret på en grundlæggende viden om, hvordan forsyningskæder og netværk analyseres. Du får samtidig en solid indsigt i de faktorer, der påvirker strategiske forretningsrelationer i positiv retning, og hvordan tilgangen til forhandling tilpasses de specifikke relationer.

Kurset er på engelsk.

Hvor meget er gode relationer værd?

Kontakt HD2 Supply Chain Management

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2870 / 3815 3666
E-mail: hdscm@cbs.dk

Gitte Østergaard Study Programme Administrator