Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Hvad er god motivation?

Du lærer at udforske præstationsledelse som ledelsesdisciplin. Fokus er på organisationspsykologien i forskellige teoretiske tilgange. Vi diskuterer bl.a. også de psykologiske processer i forbindelse med præstations- og belønningsledelse.

Hvad er god motivation?

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!