Mergers & Acquisitions and Valuation

Hvad bestemmer en virksomheds værdi?

Kurset vil give dig viden og erfaring inden for de problemstillinger, som opstår i forbindelse med en værdiansættelse fx udarbejdelse af budget, baseret på en strategisk og regnskabsmæssig analyse, fastlæggelse af afkastkravet og opstilling af en følsomhedsanalyse. Som en central del af kurset vil du udarbejde en værdiansættelse af en børsnoteret virksomhed. Kurset giver dig på den måde kvalifikationer inden for værdiansættelse, Private Equity, børsintroduktioner og investeringsrådgivning generelt.

CBS anbefaler ikke at du tager faget, med mindre du har tager gennemført de obligatoriske fag på HDF.

Hvad bestemmer en virksomheds værdi?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator