Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

Faget omfatter juridisk metode med fokus på samspillet mellem national ret og EU-ret. Du får indsigt i de retsvidenskabelige metoder og får kendskab til de relevante retskilder i både EU-rettem og inden for den nationale ret, så man bliver i stand til at kunne fastlægge gældende ret (retsdogmatik) såvel inden for privatretten og den offentligretlige regulering.

 

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!