Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

Lær at balancere mellem dansk og international ret

På kurset fokuserer vi på juraens placering i forhold til andre discipliner som økonomi og politik. Det betyder, at du får erfaring med juridisk argumentation med fokus på retskilderne og deres vægt i forhold til hinanden. Vi arbejder også med forholdet mellem dansk ret, EU-ret og international ret, og hvordan de tre systemer interagerer.

Den teoretiske del af kurset er centreret om det indre marked og de internationale klimamål. I den forbindelse får du indsigt i, hvilken betydning internationale klimakonventioner har for det indre marked i EU og for Danmark, og hvordan privat og offentlig ret i stigende grad inddrager klimaperspektiver i kontrakter og kravene til det offentliges handlinger. Kurset giver dig bl.a. kvalifikationer til job som indkøbschef, udbudschef, økonomichef, juridisk rådgiver og contract manager.

 

OBS: Hvis du studerer på HD2 Kontraktret og Udbud, er dette valgfag dækket af de obligatoriske fag på specialiseringen.

 

Lær at balancere mellem dansk og international ret
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdage i dagstimerne
  • Kursustype: Obligatorisk
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Forholdet mellem jura og økonomi

Juridisk argumentation

Balancen mellem dansk og international ret

Internationale klimakonventioner

Klimahensyn i offentlige kontrakter

Kontakt HD2 Kontraktret og Udbud

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdk@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator