Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

Lær at balancere mellem dansk og international ret

På kurset fokuserer vi på juraens placering i forhold til andre discipliner som økonomi og politik. Det betyder, at du får erfaring med juridisk argumentation med fokus på retskilderne og deres vægt i forhold til hinanden. Vi arbejder også med forholdet mellem dansk ret, EU-ret og international ret, og hvordan de tre systemer interagerer.

Den teoretiske del af kurset er centreret om det indre marked og de internationale klimamål. I den forbindelse får du indsigt i, hvilken betydning internationale klimakonventioner har for det indre marked i EU og for Danmark, og hvordan privat og offentlig ret i stigende grad inddrager klimaperspektiver i kontrakter og kravene til det offentliges handlinger. Kurset giver dig bl.a. kvalifikationer til job som indkøbschef, udbudschef, økonomichef, juridisk rådgiver og contract manager.

Lær at balancere mellem dansk og international ret

Kontakt HD2 Kontraktret og Udbud

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdk@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator