Ledelse af finansiel virksomhed

Hvorfor ikke læse til bankdirektør?

Kurset giver dig en helhedsforståelse for de komplekse forhold, der knytter sig til ledelse af finansielle virksomheder. Det handler bl.a. om den finansielle regulering inden for lov om finansiel virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen inklusive krav til ledelsesmedlemmer, governance, effektiv virksomhedsstyring og solvens. Vi arbejder også med udvalgte emner inden for organisationsteori som fx organisationsdesign, motivation, kultur, ledelsesformer og forandringsledelse. På den måde kvalificerer kurset dig med viden og forståelse om centrale emner i den finansielle regulering og organisation, og hvordan du bruger denne viden til løsning af konkrete problemstillinger inden for ledelse af finansielle virksomheder.

Hvorfor ikke læse til bankdirektør?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator