Kommunikation og salgskanaler

Find den korteste vej til kunderne

Kurset giver dig grundlaget for at vurdere, hvilke kommunikations-, branding- og salgsstrategier, der bedst matcher en problemstilling. Du vil bl.a. få viden om kommunikationsstrategier, hvordan kommunikation virker i praksis og forskelle på paid, owned og earned media. Du får indsigt i brandingteorier, og hvordan et brand opbygges og vedligeholdes. Og vi vil arbejde med valget af salgskanaler til produkter og services på både B2B og B2C markeder.

Kurset vil på den måde give dig et både akademisk og praktisk grundlag for kritisk vurdering af kommunikations-, branding- og salgsstrategier og deres potentiale for at opfylde økonomiske målsætninger. Kurset giver dig kompetencer til job som fx brand manager, kommunikationschef i det private eller det offentlige, og key account manager.

Find den korteste vej til kunderne
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Efterår
  • Undervisningsdage: Hverdagsaftener og weekend
  • Kursustype: Obligatorisk
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Udvikling af kommunikationsstrategier

Styrker og svagheder ved forskellige kommunikationsværktøjer

Brandingstrategi og gennemførende salg

Valg af de optimale salgskanaler

Forståelse for omnichannel strategier

Kontakt HD2 Salg og Marketing

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet