Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

Forstår du dine offentlige samarbejdspartnere?

Når du samarbejder med offentlige institutioner og myndigheder, er det afgørende at kende til forvaltningsretten og de regler, som dine offentlige kunder skal følge over for private borgere og virksomheder. Det kendskab får du på kurset sammen med viden om de rettigheder, som virksomheder har i forbindelse med myndigheders behandling af sager.

Fx når en virksomhed søger om støtte til udvikling af projekter, eller når myndigheder udsteder påbud rettet mod en virksomhed. Her skal myndighedernes sagsbehandling sikre ligebehandling, gennemsigtighed og god forvaltningsskik. Vi gennemgår de retlige principper, der gælder for offentlige myndigheder, bl.a. regler om databeskyttelse. Og vi gennemgår de forskellige muligheder for klageadgang, hvis myndigheder overtræder forvaltningsretten. Kurset kvalificerer dig til job inden for indkøb, udbud, økonomi juridisk rådgivning m.m.

Kontakt HD2 Kontraktret og Udbud

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2402 / 3815 2911
E-mail: hdk@cbs.dk

Karin Hvidemose Svendsen Study Programme Administrator
Trine Flyvbjerg Study Programme Administrator