Fixed Income

Vil du slå markedet i obligationsinvesteringer?

Lær om rentesregning samt estimation og værdiansættelse af gængse obligationstyper ved hjælp af rentestrukturen. Du får også undervisning i risikomål og styring af renterisiko. Og du kan fordybe din indsigt i realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Start din nye karriere her

Tilmeld dig HD nu!