Fixed Income

Vil du slå markedet i obligations-investeringer?

Fixed Income er en betegnelse for den brede vifte af instrumenter, hvor de fremtidige betalinger er specificeret på forhånd som det eksempelvis gælder ved gængse obligationstyper som stats-, realkredit- og erhvervsobligationer.

Kurset fokuserer på rentesregning og værdiansættelsen af de gængse obligationstyper. Herudover behandles hvorledes renterisiko måles og styres. Endelig behandles de obligationer, der udstedes i forbindelse med huslån (realkreditobligationer) og de obligationer, der udstedes af virksomheder (erhvervsobligationer).

Kurset bidrager dermed med en grundig forståelse for rentedannelsen og betydning af forskellige typer af risiko for prisdannelsen af de gængse obligationstyper, hvilket blandt andet er helt centralt ved valg af realkreditlån ved lejligheds- eller huskøb.

Vil du slå markedet i obligations-investeringer?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator