Fixed Income

Vil du slå markedet i obligationsinvesteringer?

Lær om rentesregning samt estimation og værdiansættelse af gængse obligationstyper ved hjælp af rentestrukturen. Du får også undervisning i risikomål og styring af renterisiko. Og du kan fordybe din indsigt i realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Vil du slå markedet i obligationsinvesteringer?

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet