Design af undersøgelser og analyser

Gør informationer til viden

Kurset giver dig en systematiseret og kvalificeret tilgang til indsamling og vurdering af informationer, så de kan bruges til løsning af konkrete problemstillinger for virksomheden.

Gør informationer til viden
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdage i dagstimerne, hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk

Kurset vil især have fokus på...

Valg af erhvervsøkonomisk problem

Gennemgang af eksisterende relevante undersøgelser og teori

Valg af relevant teori og tilgang (paradigme) til løsning

Opbygning af begrebsfundament og afklaring af etiske spørgsmål

Operationalisering og udarbejdelse af undersøgelsesdesign

Analyse og kritisk vurdering af indsamlede data

Vurdering, præsentation og perspektivering af resultater

Kritisk refleksion over den gennemførte videnskabelsesproces

Kontakt HD1 sekretariatet

Dalgas Have 15, 2V.020
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2750
Åben for henvendelse
mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.

E-mail: hd1@cbs.dk

Bonnie Maria Heede Programme Manager