Derivatives and Risk Management

Vil du videre inden for finans, så få tjek på derivater

Derivatives betegner afledte instrumenter som er en bred skare af instrumenter (såsom eksempelvis optioner) der er meget effektive til enten at styre risiko (risk management) eller spekulere.

Kurset tager udgangspunkt i en beskrivelse af det utal af forskellige risici, som påvirker de finansielle beslutninger. I forlængelse heraf behandles de gængse instrumenter, der er knyttet til disse risici. De afledte aktiver værdiansættes og det behandles, hvorledes disse kan bruges til styring af risici.

Vil du videre inden for finans, så få tjek på derivater

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator