Compliance i den finansielle sektor

Hvidvask for viderekomne

Den senere tids fokus på hvidvask har sat praktisk og politisk fokus på det at være compliant. Med udgangspunkt i den finansielle sektor og reglerne vedrørende hvidvask giver kurset forståelse for begrebet compliance, og hvordan dette skal praktiseres.

Hvidvask for viderekomne

Kurset vil især have fokus på...

Retlige elementer:

FN konventioner

FN sikkerhedsrådsresolutioner

FATF anbefalinger

FATF evalueringer af medlemslande

- EU direktiver og dertilhørende COM papers mv.

Kontakt HD2 Finansiering

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 3508
E-mail: hdf@cbs.dk

Anzi Nielsen Study Programme Administrator
Louise Bruun Christensen Study Programme Administrator