Business Research Methods

Som man spørger, får man svar

Værdien af en markedsanalyse afhænger ikke kun af, hvad du spørger om, men også af hvordan du spørger. Det får du erfaring med på kurset, hvor vi arbejder med forskellige erhvervsøkonomiske metoder, teknikker til indsamling og vurdering af data, og hvordan du systematiseret og kvalificeret designer undersøgelser, som skal belyse eller løse konkrete problemstillinger for en virksomhed. Efter kurset vil du derfor være kvalificeret til at planlægge og gennemføre analyser og ikke mindst vurdere kvaliteten af data og undersøgelser, som du selv eller andre har gennemført.

Mangler du at supplere din adgangsgivende uddannelse til HD2 med Design af undersøgelser og analyser har du muligheden for at tage faget Business Research Methods som fast track forløb i weekenderne i uge 31-33.

Kurset er på engelsk.

Som man spørger, får man svar
Undervisning

Undervisning

  • Studieform: Fremmøde
  • Periode: Sommer
  • Undervisningsdage: Weekend
  • Kursustype: Obligatorisk udbudt som valgfag
  • Find prisen på kurset her

Kurset vil især have fokus på...

Valg af tilgang til problemformulering og analyse

Valg af teknikker til dataindsamling

Analyse og kritisk vurdering af data

Vurdering, præsentation og perspektivering af resultater

Sikring af kvaliteten i undersøgelser

Kontakt HD1 sekretariatet

Dalgas Have 15, 2V.020
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2750
Åben for henvendelse
mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.

E-mail: hd1@cbs.dk

Bettina Selch Programme Manager