Business Project

I Business Project får du viden omkring identificering, formulering og analyse af en SCM problemstilling. Der er fokus på hvordan denne problemstilling kan skabe værdi for en eller flere virksomheder. Derudover får du erfaring med, hvordan kompetencer erhvervet på første år af HD2 Supply Chain Management, kan anvendes konkret i praksis.

Kontakt HD2 Supply Chain Management

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2870 / 3815 2221
E-mail: hdscm@cbs.dk

Gitte Østergaard Study Programme Administrator