Business Project

Fra Excel-ark til virkeligheden

Den digitale udvikling har givet virksomheder adgang til en overflod af data. Udfordringen er at sortere i datamængden fra mange forskellige kilder og skabe viden og indsigt, der kan bruges til at gøre en forskel i markedet. På kurset får du en værktøjskasse med modeller og metoder til at be- eller afkræfte hypoteser og opdage nye sammenhænge. Vi arbejder bl.a. med Excel og ”R”-værktøjet til analyser af problemstillinger inden for salg og marketing, og hvordan resultater fra disse analyser kan omsættes til handlingsplaner og sandsynlige resultater i praksis. Kurset giver på den måde kompetencer til flere funktioner i marketingafdelingens ”back-office”.

Fra Excel-ark til virkeligheden

Kurset vil især have fokus på...

Analytiske tilgange til bedre beslutninger om salg og marketing

Forskellige datatyper, deres kvalitet og statistiske værktøjer

Udvikling og design af løsningsmuligheder baseret på data

Brug af analytisk problemløsning i ledelsen inden for marketing

Hvordan resultater fortolkes og kommunikeres i organisationen

Kontakt HD2 Salg og Marketing

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet