Business Intelligence

Træf beslutninger på mere end bare mavefornemmelse

Kurset giver dig metoder til analyse af de erhvervsøkonomiske data (fx omsætningstal, omkostningstal, kundetilfredshedsmålinger), som kan danne grundlag for at træffe beslutninger på en måde, der minimerer usikkerheder omkring den fremtidige udvikling.

Træf beslutninger på mere end bare mavefornemmelse
Undervisining

Undervisining

  • Studieform: Fremmøde eller online
  • Periode: Forår
  • Undervisningsdage: Hverdage i dagstimerne, hverdagsaftener eller weekend
  • Kursustype: Obligatorisk

Kurset vil især have fokus på...

Deskriptiv statistik (kursorisk)

Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger

Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger

Punkt- og intervalestimation

Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians

Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser

Test i antalstabeller

Regressions- og korrelationsanalyse

Kontakt HD1 sekretariatet

Dalgas Have 15, 2V.020
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 2750
Åben for henvendelse
mandag - fredag fra kl. 10:00-12:00.

E-mail: hd1@cbs.dk

Bonnie Maria Heede Programme Manager