Business in a Global Context

Få selvtillid til at bryde grænser

Kurset fokuserer på de beslutninger, der kan gøre danske virksomheder konkurrencedygtige på international plan, bl.a. når det gælder lovgivning, regulatoriske rammer og miljømæssige krav. Kurset klæder dig på til at tage højde for andre landes politiske, økonomiske og juridiske systemer. Du får også indblik i, hvordan virksomheden skal fungere som en del af det lokale samfund.

Kurset er på engelsk.

Få selvtillid til at bryde grænser

Kurset vil især have fokus på...

Virksomhedens internationale omgivelser på makroniveau

Kompleksiteten i virksomheders internationale omgivelser, og de udfordringer de repræsenterer for virksomheder med internationale aktiviteter

Vekselvirkningen mellem de tre elementer Politik, Institutioner (spilleregler) og Økonomi, som central for forståelsen af såvel globaliseringen som udviklingen i det enkelte land

Afdækning af forskelle, ligheder og gensidig afhængighed mellem enkelte lande/markeder

Skabe grundlag for at forstå og analysere virksomhedens internationale omgivelser

Kontakt HD2 International Business

Porcelænshaven 24 A
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3815 5618
E-mail: hdib@cbs.dk

Andrea Blaabjerg-Mølbæk Study Programme Administrator