Artificial Intelligence in Marketing

Kunstig intelligens – virksomhedens største uforløste potentiale ligger i marketing

I en nyere global spørgeundersøgelse fra Accenture med 1500 topledere fra virksomheder i 16 forskellige brancher mener 84 % af lederne, at de ikke vil nå deres vækstmål uden at skalere anvendelsen af AI i deres organisation. Dertil skal siges, at 76 % af de adspurgte topledere beretter, at de har svært ved at finde ud af, hvordan de gør det. Sagt med andre ord: Der er et kæmpe uforløst potentiale inden for kunstig intelligens. Og i særlig grad inden for marketing. En McKinsey-analyse på tværs af 19 brancher viser, at marketing er det funktionelle område i en organisation, hvor AI vil bidrage med den største værdi.

Efterspørgslen efter disse færdigheder overstiger i øjeblikket udbuddet. Derfor vil dette modul om, hvordan AI kan anvendes effektivt og i en marketingkontekst, være afgørende for business-studerende.  

Kunstig intelligens – virksomhedens største uforløste potentiale ligger i marketing