Afgangsprojekt

Kronen på værket

I afgangsprojektet kombinerer du selvstændigt uddannelsens teoretiske og praktiske elementer. Afgangsprojektet udarbejdes ud fra en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling som kan være en case fra din arbejdsplads eller en emne, som optager dig i dit arbejdsliv. I afgangsprojektet skal du vise, at du kan identificere, analysere og vurdere løsningsforslag til en kompleks problemstilling og benytte den viden og de færdigheder, som du har opnået gennem din HD uddannelse.

Kronen på værket