Kurser

Med et HD-kursus kombinerer du en teoretisk opgradering med praktisk erfaring.
Når du læser ved siden af dit arbejde, kan du nemlig afprøve teorien i dit arbejdsliv sideløbende. Dét du lærer mandag, kan du allerede bruge tirsdag.

Du bliver mere effektiv på jobbet og booster dit CV.

På HD kan du vælge mellem flere end 100 kurser
 
Tag et obligatorisk kursus, et valgfag eller et progressionsfag, der bygger oven på et andet kursus. 

Kurser

Kurser

Økonomistyring

I Økonomistyring ligger fokus både på at opnå kompetencer til at designe økonomisystemer samt til at forstå, hvordan disse kan bruges til at implementere virksomhedernes målsætninger og strategier

Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

Seminarrækken omhandler en række udvalgte temaer og problemstillinger inden for fagområderne regnskab og økonomistyring i bred forstand. Seminarækken er tillige tiltænkt at fungere som en akademisk og metodisk træning forud for afgangsprojektet.

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

Forstå teorien, så du kan bruge den i praksis

Kurset introducerer dig til grundlaget for økonomiske beslutninger og forretningsmæssige problemstillinger. Vi gennemgår forskellige økonomiske teorier, modeller og metoder, og diskuterer hvordan de kan bruges som grundlag for økonomiske beslutninger i din virksomhed eller organisation, og giver dig et solidt fundament til at forstå din egen virksomheds eller organisations rationaler. Når du har taget kurset, vil du både kunne forstå det økonomiske sprog, der bliver talt og selv tale med

Organisering i teori og praksis

Forstå din organisation

På kurset får du demonstreret, hvordan organisering og ledelse kan betragtes fra forskellige teoretiske perspektiver, når det gælder struktur, kontekst og kommunikation. Du vil gennem forelæsninger, øvelser og dialoger få rutine i den organisatoriske praksis og styrke dine kompetencer inden for udvikling og ledelse af moderne organisationer.

Virksomhedens økonomiske planlægning

Jo bedre du forstår et regnskab, jo bedre bliver du til at planlægge

Kurset giver dig regnskabsmæssig forståelse for virksomhedens resultat, likviditet og økonomiske position. Samtidig får du grundlæggende forudsætninger for at kunne budgettere kapital, vurdere finansieringsmuligheder og planlægge investeringer.

Business Intelligence

Træf beslutninger på mere end bare en mavefornemmelse

Kurset giver dig metoder til analyse af de erhvervsøkonomiske data (fx omsætningstal, omkostningstal, kundetilfredshedsmålinger), som kan danne grundlag for at træffe beslutninger på en måde, der minimerer usikkerheder omkring den fremtidige udvikling.

Strategisk Kommunikation

Skab vækst og løs problemer med kommunikation.

Kurset gennemgår, hvordan professionel kommunikation praktiseres i moderne organisationer, der skal opfange og møde krav fra flere og flere interessenter. Vi diskuterer både styrker og svagheder i den måde, som branding, krisehåndtering og online kommunikation bruges i forskellige virksomheder.

Markedsforståelse og kundebehov

Kender du dit marked?

På kurset lærer du at definere et marked og et kundebehov ved at zoome ind fra et makroniveau. Vi kommer også igennem markedsanalyse, PEST (EL) BCG Matrix, Porter, Blue Ocean, Marketing Mix, Clayton Christensen(job-teori), Pareto mv.

Kommunikation og salgskanaler

Den korteste vej til kunderne

Der er mange veje til at nå dine kunder. Skal du annoncere, bruge sociale medier eller betale forhandlerne for at gøre det hårde arbejde? Kurset fokuserer på kontaktpunkter, digitale platforme og medier, Go-to-market strategier og branding teori mv.

Kunderelationer

Tilfredse kunder er den bedste markedsføring

Kurset klæder dig på til ansvaret for kunderelationer. Du får tjek på værdiskabelse og levering, forskellen mellem opfattet og faktisk serviceniveau (“the service delivery paradox”), online-platforme og -analyser, kvalitetsledelse, kunderejser og målingstyper.

Digital mediestrategi

Sæt strøm til markedsføringen

Kurset fokuserer på både det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau i online markedsføring. Vi analyserer problemstillinger med udgangspunkt i aktuel forskning og konkrete cases. Og du får metoder til problemløsning, så du er i stand til at rådgive om virksomheders strategiske og taktiske markedsføring.

Sales Management

Salgets plads i organisationen

Kurset giver dig forståelse for, hvordan organisering og ledelse af salget kan ses som en central udviklingsproces i virksomheden. Vi bruger en strategisk indfaldsvinkel til at vurdere markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, som kan påvirke beslutninger om salget.

Strategisk Brand Management

Branding som ledelsesopgave

Kurset giver dig en introduktion til forskellige perspektiver på brand management som koncept, forståelse for akademiske tilgange, de ledelsesmæssige implikationer og de beslutninger, som skal træffes i en både national og en international kontekst.

Service Management i et kunderejseperspektiv

Den velsmurte kunderejse

På kurset få du indsigt i de faktorer, der giver service management betydning for den optimale kunderejse. Du lærer desuden om de økonomiske og ledelsesmæssige implikationer og de forskellige koncepter inden for service management.

Cirkulære økonomiske forretningsmodeller – hvad og hvordan?

Vejen til et bæredygtigt Europa

På kurset lærer du om de konsekvenser og muligheder, der kan opstå efter udmeldingen fra EU Kommissionen med Ursula von der Leyen i spidsen om, at EU skal være førende i verden inden for cirkulær økonomi. Hvordan kobler virksomheder sig på et bæredygtigt Europa og får fordel af den cirkulære økonomi som nøglen til fremtidens økonomiske model?

Digital Business

Sådan bygger du en digital forretning

Kom med på en spændende rejse fra at skabe værdi med innovative digitale løsninger til at udvikle forretningsprocesser baseret på value proposition og definering af de interne kompetencer og eksterne ressourcer, der skal til for at få succes i den digitale verden.

Data Analytics with Python

Lær hvordan du bruger Python programmering

På kurset lærer du at bruge Python programmering til at samle, behandle, analysere og visualisere en række forskellige former for datasæt.

Organisation og ledelse – Dynamikker og dilemmaer

Det handler om at kunne handle

På kurset får du adgang til den nyeste forskning og forståelse for de dilemmaer, som den organisatoriske aktør er nødt til at håndtere. Du får kompetencerne til at reflektere over dine og andres handlemuligheder, til at udvikle en bredere vifte af handlingsalternativer og til en dybere forståelse for konsekvenser af dine handlinger.

Coaching – et værktøj fra ledelseskassen

Hvornår er coaching bedre end ordrer?

Coaching er et af de nyere ledelsesværktøjer, og der bliver i dag talt om coaching i alle mulige sammenhænge. På kurset undersøger vi, hvad der egentlig ligger i begrebet, hvor det kommer fra, og hvordan det bruges – og hvornår det er en bedre vej til resultater.

Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Hvad er god motivation?

Du lærer at udforske præstationsledelse som ledelsesdisciplin. Fokus er på organisationspsykologien i forskellige teoretiske tilgange. Vi diskuterer bl.a. også de psykologiske processer i forbindelse med præstations- og belønningsledelse.

Organisationsforandring og innovation

Start her, hvis du vil skabe forandring

Organisationsforandring og innovation er grundvilkår for organisationer og et tema, som alle virksomheder og institutioner må forholde sig til. Kurset er derfor relevant for alle, der har ambitioner om at være forandringsagent og om at kunne sætte forandringen i perspektiv til organisation og andre områder i virksomheden.

Projektledelse og projektorganisation

Skab et godt projekt

Kurset giver dig viden om, hvordan projekter fungerer, og om de teorier og metoder, som knytter sig til styring, ledelse og implementering af projekter. Du får kort og godt kompetencerne til at indgå i projektarbejde både som projektmedarbejder og projektleder. Vil du være en af dem, som kan få et projekt til at fungere bedre og komme sikkert i land, så meld dig til dette kursus.

Projektledelse og projektstyring

Intet projekt bliver bedre end lederen

Kurset giver dig viden om de grundlæggende egenskaber ved projekter, den viden og forståelse for relevante teorier, metoder og praksis, som knytter sig til styring, ledelse og implementering af projekter. Du får kort og godt kompetencerne til at indgå i projektarbejde både som projektmedarbejder og projektleder.

Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Uden strategi er en plan ikke meget værd

På kurset arbejder vi med at udvikle forståelsen af strategibegrebet, og hvorfor strategisk tænkning er forudsætningen for den rigtige udvikling på mange områder i virksomheden og i organisatoriske sammenhænge. På kurset får du også udbygget din forståelse af en række teorier inden for området, med forskellige tilgange og perspektiver.

HR-ledelse og udvikling

Lær at gøre dine kolleger bedre

Kurset for dig, der er engageret i organisationens menneskelige ressourcer. Du får en generel forståelse for de personalemæssige emneområder, som ledere, medarbejdere og personale- og uddannelsesspecialister møder. Kurset fokuserer primært på samspillet mellem den enkelte person og organisationen.

Neuropsykologi – Ledelse, udvikling og innovation

En bedre arbejdsplads baseret på menneskelig indsigt

Fremtidens arbejdsplads stiller endnu højere krav til organisationer og menneskerne i dem. Menneskelig indsigt er blevet endnu vigtigere for succes i takt med, at globalisering og digitalisering har gjort arbejdslivet mere komplekst. På kurset lærer du at håndtere udfordrende situationer ud fra indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer.

Forandringer, ledelse og læreprocesser

Vil du gå forrest i forandringen?

Selv om forandringsstrategier sættes i gang for at skabe en positiv udvikling, bliver mange forandringsprocesser afsporet, modarbejdet eller ligefrem forhindret. Derfor kræver forandring en aktiv strategi og ledelse for at blive en succes. På kurset får du forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis for ledelse af forandringer.

Performance Management

Skab resultater med belønning

Kurset er en overbygning på kurset i økonomistyring, men med større fokus på ikke-finansielle målinger og de motivationsmæssige aspekter ved at ’lede gennem tal’ og incitamenter. Formålet med kurset er at give dig et bedre indblik i de udfordringer, der opstår i forbindelse med at udvikle performance management systemer.

Entrepreneurship

Få bedre chance for succes som iværksætter

Kurset hjælper dig til at tackle de udfordringer, du kan opleve i en iværksættervirksomheds livscyklus. Bl.a. får du værktøjer til at tackle typiske risikomomenter hos iværksættere som overdreven selvtillid og optimisme, risikoaversion. Og du får værktøjer til vurdering af forretningsmuligheder, ledelse af vækst, og finansiering.
Kurset er på engelsk.

Innovation

Forny dig eller forsvind

Hvorfor kan nogle virksomheder blive ved med at innovere og fange markedsandele, mens andre fejler? På dette kursus lærer du om egenskaberne ved innovative firmaer, og hvordan succesrige firmaer formår at tackle udfordringerne ved digital transformation. Kursets hovedfokus er på innovation i sammenhæng med digital transformation.
Kurset er på engelsk.

Business in a Global Context

Få selvtillid til at bryde grænser

Kurset fokuserer på de beslutninger, der kan gøre danske virksomheder konkurrencedygtige på international plan, bl.a. når det gælder lovgivning, regulatoriske rammer og miljømæssige krav. Kurset klæder dig på til at tage højde for andre landes politiske, økonomiske og juridiske systemer. Du får også indblik i, hvordan virksomheden skal fungere som en del af det lokale samfund.
Kurset er på engelsk.

Strategy and Decision Making

Sådan erobres eksportmarkeder

Der er masser af udfordringer, når en virksomhed flytter fokus fra hjemmemarkedet til eksportmarkeder. De fleste af dem kan tackles med den rigtige strategi. På kurset får du erfaring med alt fra overordnet ledelse af ekspansion til udvikling af de forretningsstrategier, der kan skabe værdi i en omverden i hastig forandring.
Kurset er på engelsk.

Strategy Implementation

Kunsten at lykkes med en strategi

Selv den bedste strategi bliver ikke til en succes af sig selv. Og når det går galt, skyldes det som regel implementeringen. Kurset handler om at tackle organisatoriske kampe og udfordringer for en succesfuld implementering af forretningsstrategier. Du lærer bl.a. om at forandre organisationer, at styre efter mål og at kapitalisere på viden.
Kurset er på engelsk.

Risk Management

Risikostyring på internationale markeder

På kurset får du indsigt i de forskellige økonomiske og strategiske risikoeksponeringer, som en organisation møder, når den skal operere i et eller flere markeder udenfor hjemmemarkedet. Du får også styringsværktøjer til at tilpasse organisation og håndtere risici.
Kurset er på engelsk.

International forhandling

Forhandling handler også om at forstå sin modpart

På kurset lærer du at gennemføre internationale forhandlinger på ledelsesniveau som fx viden om begreber som globalt mindset, MBImodellen og cultural intelligence. Du kommer også til at diskutere interkulturel kommunikation og værdien i langsigtede win-win løsninger. Kurset inkluderer også særlige forelæsninger om forhandling med asiatiske lande.

International økonomi og business

En verden af muligheder

Globaliseringen betyder større mobilitet over grænser for varer, serviceydelser, kapital, arbejdskraft og viden. Det giver både muligheder og udfordringer for virksomheden. På kurset får du teoretisk indsigt og analytiske redskaber til at forstå, fortolke og analysere problemstillinger i international handel og udenlandske investeringer.

Business Research Methods

Valg af den rigtige analysemetode

Kursets mål er at give den nødvendige viden til at vælge den rigtige forskningsmetode til at definere, løse og diskutere forretningsøkonomiske problemer. Du får en systematisk og metodisk tilgang til at gennemføre analyser og anbefale beslutninger.
Kurset er på engelsk.

Organisation og ledelse

Der er mange veje til en effektiv organisation

Kurset sætter fokus på, hvordan du kan betragte og forstå forskellige måder at organisere og lede aktiviteter på ved at se virksomheder som processuelle, åbne systemer i relation til deres omgivelser.

LEAN og økonomistyring

Skab mere værdi og mindre spild

På kurset lærer du at sætte Lean i en økonomisk og strategisk kontekst og se tankegangen som et koncept, der kan forene konfliktende mål om at maksimere kundeværdi, eliminere spild og skabe profit. På den måde trænes du også i at træffe beslutninger i arbejdet med Lean og tage hensyn til de dilemmaer, der kan opstå i processen.

Pricing Management

Hvem sætter prisen i virksomheden?

Pricing er en væsentlig driver af virksomheders profitabilitet. Men at sætte den rigtige pris kræver sikker navigation mellem mange interesser intern og eksternt. På kurset lærer du at afkode kunders betalingsvillighed og at håndtere de incitamenter i salg, marketing, produktion og finans, der kan skabe konflikter i pricing beslutninger.

Design af undersøgelser og analyser

Gør informationer til viden

Kurset giver dig en systematiseret og kvalificeret tilgang til indsamling og vurdering af informationer, så de kan bruges til løsning af konkrete problemstillinger for virksomheden.

Supply Chain Accounting

Finansiel styring af værdikæden

Formålet med kurset er at give et indblik i, hvordan aktiviteter i virksomhedens værdikæde kan styres ud fra en økonomisk tilgang. På kurset vil du få et godt kendskab til betydningen af økonomistyring og til en række nyere koncepter inden for økonomistyring med særlig relevans for Supply Chain Management.

Supply Chain Management

Forstå processen hele vejen

På kurset får du viden om performancedrevet ledelse og styring af processer og forsyningskæder. Du lærer at se Supply Chain Management ud fra en resultat- og beslutningsorienteret vinkel, så du kan identificere og analysere potentialet for forandring i alle led af processer og forsyningskæder.

Global Supply Chain Strategy

Tænk globalt, konkurrér lokalt

Du lærer teorier, koncepter og værktøjer, der hjælper med at forstå og løse problemer i forbindelse med styring af globale forsyningskæder. I takt med globaliseringen skal virksomheder tage miljømæssige, økonomiske, sociale og teknologiske usikkerheder i betragtning. Et strategisk perspektiv på international styring kan være med til at øge konkurrenceevnen.
Kurset er på engelsk.

Operations and Logistics Planning

Der skal en god plan til for at nå de strategiske mål

Et kursus, der gør dig bedre til at planlægge de aktiviteter, der skal til for at nå strategiske mål. Både for operationer med fx ordreafgivelse, udbud, processtyring og Lean, og inden for logistikstyring med transportstyring, lager, lagerstyring, design af distributionsnetværk og tredjepartslogistik.
Kurset er på engelsk

Circular Economy

Den bæredygtige værdikæde

Kurset giver dig overblik over den aktuelle udvikling inden for bæredygtighed, bl.a. når det gælder at skabe sammenhæng i forsyningskæder. Du får viden om logistik, indkøbsmetoder og værktøjer til at implementere cirkularitet. Og du får kompetencen til at se de muligheder, som cirkulær forretningsmetode giver.
Kurset er på engelsk

Negotiation and Relationship Management

Bliv ekspert i værdiskabende kontrakter

På kurset lærer du om styring og udvikling af strategiske relationer og forhandlinger. Du får en grundlæggende introduktion til analyse af forholdet mellem købere og sælgere. Desuden giver kurset dig en forståelse af de centrale faktorer, der påvirker strategiske forretningsforbindelser.
Kurset er på engelsk.

The Digital Supply Chain

Bliv dus med den digitale forsyningskæde

Du får først og fremmest en forståelse af fordelene ved at bruge informations- og kommunikationsteknologier i Supply Chain Management. Derudover får du viden og værktøjer til at identificere, analysere og designe nøglekomponenter i forretningsmodeller baseret på digitale teknologier.
Kurset er på engelsk

Supplier Relationship Management

Skab værdi sammen med leverandørerne

Kurset fokuserer på styring og udvikling af relationer med leverandører, og hvordan der kan opnås et værdiskabende partnerskab mellem køber og sælger. Du får en grundlæggende introduktion til de vigtigste elementer i relationen med leverandører og de faktorer, der kan afgøre værdiskabelsen – fx magt, afhængighed og gensidig tillid.
Kurset er på engelsk.

Strategic Procurement

Bliv bedre til at organisere indkøbsprocesser

Kurset giver dig en teoretisk forståelse af roller og processer i indkøbet. Vi diskuterer, hvordan der skabes værdi gennem indkøb i sammenhæng med den overordnede strategi. Du lærer også om organisering af indkøbsprocesser, nødvendige nøglekompetencer, vurdering af indkøbspræstationer og strategisk sourcing.
Kurset er på engelsk.

Aftaler med den offentlige sektor

EU’s påvirkning af dansk erhvervsret

Du lærer om dansk kontraktret og påvirkningen fra den EU-retlige indflydelse. Du får også indsigt i, hvordan offentlige og private kontrakter indgås på privatretligt grundlag, og i specialområdet obligationsret med inddragelse af entreprise- og IT-ret. Kurset er designet til både ordregiver og tilbudsgiver.

Udbudsstrategi i et markedsperspektiv

Hvilken form for udbud er den bedste?

Kursets mål er at højne standarden for offentlige udbud med fokus på, hvilken udbudsform der er bedst, hvis indkøbet er omfattet af reglerne fra EU-retten. Du får indsigt i, hvordan indkøbets karakter kan have afgørende betydning for, hvilken udbudsform der sikrer størst mulig velfærd. Få også som tilbudsgiver indsigt i de forskellige udbudsmuligheder jeres ordregivere arbejder med.

Værdiskabende kontrakter

Den gode kontrakt har to vindere

Kurset fokuserer på, hvordan der kan skabes merværdi for begge parter, når der indgås kontrakter mellem offentlige og private parter. Det sker bl.a. ved at inddrage teorirammen fra strategisk kontrahering og partnering til at kvalificere indholdet af kontrakterne, herunder vægtningen af reaktive og proaktive klausuler. Kurset er designet til både ordregiver og tilbudsgiver.

Procurement og Supply Chain i et markedsperspektiv

Det handler ikke bare om at spare

Procurement kan udvikles til at skabe merværdi for virksomheden. Ikke bare ved at bruge teorier om organisation og processer, men også ved at fokusere på værdiskabelse i B2B relationer. Du får også indsigt i de juridiske aspekter af procurement, kontraktindgåelse og forhandling.

Udvidet erhvervsret

Det betaler sig at have retten på sin side

På kurset får du overblik over retssystemet og kendskab til retsreglerne på en række specialiserede områder inden for erhvervsret. Du lærer at identificere og analysere en række af de juridiske problemer, som virksomheder kan komme ud for og lærer at bruge juraen til at forebygge konflikter.

Personalejura i virksomhedens dagligdag

Hvad siger loven om ledelse?

På kurset får du indsigt i, hvordan personalejura bruges i praksis i den daglige ledelse af en virksomhed eller institution.

Erhvervsret

Det kan være dyrt ikke at kende loven

På kurset får du et overblik over retssystemet og et kendskab til retsreglerne, så du kan løse juridiske problemer og bruge juraen til at undgå konflikter. Det grundlæggende kendskab til retssystemet giver dig også mulighed for at vedligeholde og udbygge din viden efter kurset.

Skat

Undgå overraskelser fra skat

Kurset er en genvej til at løse de grundlæggende skattemæssige udfordringer. Du får værktøjer til at opgøre den skattepligtige indkomst og beregne skatten for personer og selskaber. Du lærer også, hvordan forskellige dispositioner kan påvirke den skattepligtige indkomst, så du kan sikre et optimalt beslutningsgrundlag og valg af investeringsmuligheder.

Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

Spillereglerne for samhandel med den offentlige sektor

Kurset har fokus på den lovgivningsmæssige regulering inden for den del af forvaltnings- og offentlighedsretten, som har betydning for samspillet mellem den offentlige sektor og private virksomheder.

Økonomistyring

Løs problemer, før de opstår

På kurset kan du dykke ned i de centrale opgaver og metoder, der hører til virksomheders økonomiske styring og opfølgning. Vi går også i dybden med forskellige modeller til at identificere problemstillinger inden for økonomistyring og med løsningsforslag i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet etc.

Management Control Systems

Styring af strategi og corporate governance

Kursets hovedtema er styring af personer og enheder ved hjælp af resultatmålinger og incitamentssystemer set i sammenhæng med værdier, procedurer og politikker. Vi uddyber også andre særlige emner som anvendelsen af framework til strategi-implementering, kontrol og corporate governance.

Eksternt regnskab

Hvad skal omverdenen vide?

Kurset giver dig kompetencer til at foretage de målinger og den rapportering om virksomhedens indtjenings- og kapitalforhold, der kan formidles til investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål.

Forretningsforståelse og økonomi

Bliv bedre til at skabe konkurrencedygtighed

På kurset lærer du om nye kompetencer inden for samspillet mellem organisationen og omverdenen, og med hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Du bliver bl.a. undervist i styring af organisationers overordnede og langsigtede udvikling.

Accounting Information Systems

Sæt regnskabskontrollen i system

Kurset behandler informationssystemer til regnskabskontrol i 4 hovedkategorier:
1: Introduktion til regnskabsinformationssystemer.
2: Interne kontroller og regnskabsinformationssystemer.
3: Applikationer i regnskabsinformationssystemer.
4: Udvikling af regnskabsinformationssystemer.

Erhvervsbeskatning

Betaler din virksomhed for meget i skat?

Skat er et centralt element i styringen af virksomhedens økonomi, investeringer m.m. På kurset får du kompetencer til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale og komplekse skattemæssige problemstillinger.

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Et bedre grundlag til værdifulde beslutninger

På kurset lærer du om analyse af finansiel information – primært fra virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Vi undersøger teknikker inden for fundamentalanalyse specielt med vægt på at få et solidt grundlag for beslutninger, der involverer værdiansættelse af egenkapital.

Transfer Pricing i multinationale koncerner

Optimering af skat gennem interne handler

Arbejder du med økonomistyring og finansiel rapportering i en multinational koncern, vil du før eller senere blive konfronteret med transfer pricing. Ca. 70% af verdenshandlen sker internt i koncerner, og skattemyndighederne har fokus på disse koncerners betaling af skat. På kurset kommer vi i dybden med transfer pricing’s rolle i multinationale koncerners skattestrategi.

Risk and Financial Planning

Værdiskabelse kan planlægges

Kursets overordnede mål er at give indsigt i centrale risikoaspekter i forhold til den finansielle og forretningsmæssige styring af virksomheden. Vi behandler risikoaspekter i virksomhedens cash-flow, investerings- og finansieringsbeslutninger. Du får også kompetencer til at forstå finansielle og strategiske aspekter, som kan påvirke værdiskabelsen i virksomheden.

Behavioural Finance

Undgå emotionelle fejl i investeringer

Den menneskelige psykologi fører til fordomme og fejl i beslutninger om egne og andres finansielle forhold. På kurset får du kendskab til disse emotionelle mekanismer, og du får værktøjerne til at tackle dem – både som en del af jobbet i en ikke-finansiel virksomhed, og når du investerer dine egne penge.

Compliance i den finansielle sektor

Hvidvask for viderekomne

Den senere tids fokus på hvidvask har sat praktisk og politisk fokus på det at være compliant. Med udgangspunkt i den finansielle sektor og reglerne vedrørende hvidvask giver kurset forståelse for begrebet compliance, og hvordan dette skal praktiseres.

Ledelse af finansiel virksomhed

Hvorfor ikke læse til bankdirektør?

Efter dette kursus har du styr på de rammer, som ledelsen i finansielle virksomheder skal operere inden for, og hvordan man rent faktisk leder en finansiel virksomhed.

Fixed Income

Vil du slå markedet i obligationsinvesteringer?

Lær om rentesregning samt estimation og værdiansættelse af gængse obligationstyper ved hjælp af rentestrukturen. Du får også undervisning i risikomål og styring af renterisiko. Og du kan fordybe din indsigt i realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Portfolio Analysis

Hvor stor risiko er det værd at løbe?

Få ekspertviden om investerings- og porteføljeteori og rutine i estimation af afkast og risiko. Lær at sætte risikomål for og styring af renterisiko, og få indsigt i, hvordan effektive markeder og behavioral finance fungerer.

Selskabskat og regnskabsanalyse

Hvad betyder skatten for virksomhedens værdi?

Du vil lære om selskabsskat, der bl.a. handler om, hvordan skat påvirker værdiansættelsen af selskaber og andre finansielle beslutninger. Regnskabsanalyse handler om regnskabets indhold og anvendelse i værdiansættelse og performanceevaluering af selskaber.

Derivatives and Risk Management

Vil du videre inden for finans, så få tjek på derivater

Kurset giver dig en forståelse for de mange forskellige risici, der kan påvirke finansielle beslutninger. Du får indsigt i de derivater, der er knyttet til disse risici, og hvordan derivater værdiansættes og bruges til risk management.

Corporate Finance

Finansiel teori, der kan bruges til noget

Du lærer at identificere, analysere og håndtere de investerings- og finansieringsmæssige udfordringer, som virksomheder møder i praksis. Undervisningen fokuserer på at give dig indsigt i den finansielle teori, så du kan diskutere og udarbejde anbefalinger for valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Finansielle virksomheders produkter og services

Har du ambitioner om at blive private banking rådgiver?

På kurset kommer du til at dykke ned i boligøkonomi, frie midler og pensionsøkonomi. Og vi vil arbejde med de centrale forhold og karakteristika på hvert af områderne, så du er kvalificeret til at rådgive kunderne til at træffe de bedste beslutninger.

Personbeskatning og retlig regulering

Der følger et ansvar med rådgivning om finansiering

Lær om beskatningen af privatpersoner og skattens betydning for en række finansielle beslutninger. Få indsigt i retlig regulering, som handler om rammerne for rådgivning i finansielle virksomheder og det tilhørende ansvar.

Avanceret Fixed Income og Derivater

Hvad bestemmer prisen på obligationer?

På kurset får du erfaring med prisfastsættelseaf obligationer, modellering af usikkerheder i fx renter, aktiekurser, råvarepriser, vejret m.m. og prisfastsættelse af afledte aktiver.

Avanceret porteføljeteori

Vil du være Danmarksmester i porteføljestrategi?

Efter dette kursus kan du forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier og evaluering af porteføljestrategier. Du får også tjek på at analysere relevante porteføljeteoretiske problemstillinger ud fra empiriske data.

Boligøkonomi og finansiering

Giv bedre råd til boligkøbere

Du bliver klædt på til en række boligøkonomiske emner – bl.a. den boligøkonomiske grundmodel, modellering af prisudviklingen på ejerboliger, skattesystemets påvirkning af boligformerne og sammenhængen med nationaløkonomien. Du lærer også om boligejernes lånemuligheder, fundingmuligheder, konverteringsmuligheder mv.

Kreditret og kreditvurdering

Der er altid en risiko – men den kan kalkuleres

På kurset kommer du igennem emner inden for vurdering af kreditrisiko på forskellige former for økonomiske mellemværender, vurdering af sikkerhedsstillelser, opgørelse af blanko og andre relaterede emner.

Mergers & Acquisitions and Valuation

Få succes med køb og salg af virksomheder

På kurset kommer du hele vejen rundt om de mange aspekter i handel med virksomheder. Bl.a. regnskabsanalyse, analyse af egenkapital og pengestrøm, vækstanalyse, value drivers, likviditetsberegning og fastlæggelse af afkastkravet til den investerede kapital.

Private Equity

Hvordan tænker kapitalfonde?

På kurset får du indsigt i forskellige vinkler på Private Equity – værdiansættelse, kapitalstruktur og corporate governance – både når det gælder LBO, Venture, Business Angels og mindre privatejede selskaber. Vi kommer også ind på kapitalfondenes modeller, organisering og struktur.

Risikostyring i finansielle virksomheder

Få hele værktøjskassen til risikostyring

Kurset giver dig viden og værktøjer på 6 hovedområder:
1. Markedsrisiko – bl.a. metoder til beregning af volatiliteter.
2. Kreditrisiko – bl.a. Merton-modeller.
3. Likviditetsrisiko – fx vedr. funding.
4. Operationel risiko – bl.a. opgørelse af kapitalkrav.
5. Stresstests af enkeltpositioner.
6. Aktiv brug af risikomåling i porteføljestyring m.m.

Erhvervsøkonomisk metode

Økonomi handler om systematik

Kurset har som mål at udvikle din metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Dine nye kompetencer vil være værdifulde i forbindelse med dit daglige arbejde og giver dig samtidig forudsætningerne for at videreuddanne dig på området.

Praktisk seminar
Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

Faget omfatter juridisk metode med fokus på samspillet mellem national ret og EU-ret. Du får indsigt i de retsvidenskabelige metoder og får kendskab til de relevante retskilder i både EU-rettem og inden for den nationale ret, så man bliver i stand til at kunne fastlægge gældende ret (retsdogmatik) såvel inden for privatretten og den offentligretlige regulering.

Markedsføring
Virksomhedens salgsfunktion
Business Project
IT and new business models for SCM and Logitics

The course equips students with a sound understanding of involving modern information & communication technologies in SCM and its underlying key processes. Emphasis is put on the disruptive impact of technologies leading to a digital transformation of supply chains and specific roles of different actors within emerging service ecosystems. In particular, this contains knowledge and skills related to the application of tools and instruments to identify, analyze and design key components of business models based on digital technologies.

Organisation og ledelse - Grundmodul

Faget giver den studerende en introduktion til en række af de grundlæggende træk ved organisationer – ressourcer, strukturer, kultur – for at kunne forstå hvordan organisationer fungerer. Denne viden er en vigtig forudsætning for at finde handlemuligheder for at kunne hjælpe organisationen med at håndtere udfordringer, at drive udvikling og generelt at påvirke og initiere forskellige aktiviteter og forandringer.

Dataanalyse II
Markedsledelse

Få mest muligt ud af dit marked

Markedsledelse er centralt for enhver virksomhed, uanset om den er på et industrielt marked (B2B), et forbrugermarked (B2C) eller et offentligt marked (B2G). Du lærer at forklare, hvordan markedsledelse kan være en holistisk tilgang til værdiskabelse, hvor alle virksomhedens funktioner kan indgå.

Offentlig Økonomi

Hvordan fungerer den offentlige sektor som business? På kurset lærer du, hvordan udgifter og indtægter danner grobund for det samfund, vi lever i. Du får bedst udbytte af kurset, hvis du har kendskab til de emner, der gennemgås på kurset Samfundsøkonomi

Seminarrække i Corporate Finance

Man kan i praksis nemt kunne komme ud for at skulle udarbejde et fagligt notat, der behandler og analysere et konkret spørgsmål eller en specifik problemstilling. Notatet vil så blive præsenteret og bliver genstand for en diskussion. I seminarrækken trænes den studerende i alle disse elementer. Først skriver den enkelte studerende et anvendelsesorienteret seminar på 15 sider om et selvvalgt emne indenfor Corporate Finance med bistand fra en vejleder. Dette seminar skal efterfølgende præsenteres og forsvares i forhold til to udpegede opponenter, ligesom den studerende selv skal opponere på to andre studerendes seminar og generelt deltage i den faglige diskussion.

Samfundsøkonomi

Hvad taler du om ved det gode middagsselskab? Hvis du gerne være en endnu stærkere debattør på det samfundsøkonomiske område, kan kurset Samfundsøkonomi give dig en større forståelse for, hvor stor en betydning politiske tiltag har for både den danske og internationale økonomi? Du får bedst udnytte af kurset, hvis du har kendskab til de emner, der er gennemgået på kurset Erhvervsøkonomi.

Afsluttende projekt

Kronen på værket
Når du har bestået kurser på 1., 2. og 3. semester skal du i gang med dit afsluttende projekt. Du skal bringe alt det i spil, du har lært i løbet af uddannelsen, og det foregår således: Du vælger selv en problemstilling, som kan være en case fra din arbejdsplads eller et emne du brænder for. At skrive et afsluttende projekt er også en læreproces, hvor du får hjælp via workshops og vejledning.

Afgangsprojekt
Valgfag
Valgfag
Valgfag

Valgfag - 15 ECTS i alt

Virksomhedens økonomiske organisering

Gør virksomheden mere effektiv

Kurset giver dig viden om, hvordan en virksomheds
interne og eksterne økonomi kan skrues
sammen organisatorisk, så den fungerer så
effektivt som muligt.

Strategisk erhvervsret

Det kan være dyrt ikke at kende loven

På kurset får du et overblik over retssystemet
og et kendskab til retsreglerne, så du kan løse
juridiske problemer og bruge juraen til at undgå
konflikter. Det grundlæggende kendskab til
retssystemet giver dig også mulighed for at
vedligeholde og udbygge din viden efter
kurset.

Virksomhedens økonomiske og politiske omverden

Hvad taler du om ved det gode middagsselskab? Hvis du gerne vil være en endnu stærkere debattør på det samfundsøkonomiske område, kan kurset Virksomhedens økonomiske og politiske omverden give dig en større forståelse for, hvor stor en betydning politiske tiltag har for både den danske og internationale økonomi.

Økonomisk teori og organisationsdesign

Gør virksomheden mere effektiv

Kurset giver dig viden om, hvordan en virksomheds
interne og eksterne økonomi kan skrues
sammen organisatorisk, så den fungerer så
effektivt som muligt.

Business Project

Business Project giver de studerende viden om, hvordan de kan identificere, formulere og analysere et salgs eller marketing relateret emne, og hvordan man skaber værdi for en eller flere virksomheder. I arbejdet med Business Project anvendes de kompetencer, der er erhvervet i det første år af HD2 Salg og Marketing til den praktiske virkelighed i en virksomhedskontekst.

Management Organization and Marketing of Innovation

I kurset Management, Organization and Marketing of Innovation får du vigtige færdigheder, så du kan gennemføre en succesfuld styring af innovationsprocesser. Du øves desuden i at designe konkrete innovationsprojekter. Vi fokuserer især på at forstå innovationsudfordringer og tackle dem ved hjælp af open innovation metoder. I en interaktiv, online kursusstruktur samarbejder du med en international underviserstab, arbejder med cases og lærer at udvikle egne innovationsprojekter.

Business Project