Kurser

Med et HD-kursus kombinerer du en teoretisk opgradering med praktisk erfaring.
Når du læser ved siden af dit arbejde, kan du nemlig afprøve teorien i dit arbejdsliv sideløbende. Dét du lærer mandag, kan du allerede bruge tirsdag.

Du bliver mere effektiv på jobbet og booster dit CV.

HD-uddannelsen er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

Ud over on campus (fremmøde) undervisning bliver flere HD-kurser udbudt med online undervisning eller som blended learning (kombination af on campus og online undervisning), og det giver dig mulighed for at vælge netop den undervisningsform der passer til din karriere og en travl hverdag.

Find mere information om blandt andet undervisningstidspunkter og tilmeldingsfrist.

Kurser

Kurser

Accounting Information Systems

Vil du være den, der har styr på regnskaberne?

Kurset har fire hovedområder. Først bliver du introduceret til regnskabsinformationssystemer og de grundlæggende principper. Andet trin handler om interne kontroller og de væsentligste forudsætninger for interne kontrolsystemer. Det tredje område er om forskellige dele af et regnskabsinformationssystem med fokus på processerne omkring indkøb, produktion, salg og administration. Og den afsluttende del viser, hvordan du udvikler regnskabsinformationssystemer, og hvilke aktører der bør være med i denne proces. Kurset kvalificerer til job som controller, intern revisor og økonomichef.

Afgangsprojekt

Kronen på værket

I afgangsprojektet kombinerer du selvstændigt uddannelsens teoretiske og praktiske elementer. Afgangsprojektet udarbejdes ud fra en selvvalgt erhvervsøkonomisk problemstilling som kan være en case fra din arbejdsplads eller en emne, som optager dig i dit arbejdsliv. I afgangsprojektet skal du vise, at du kan identificere, analysere og vurdere løsningsforslag til en kompleks problemstilling og benytte den viden og de færdigheder, som du har opnået gennem din HD uddannelse.

Afsluttende projekt

Kronen på værket
Når du har bestået kurser på 1., 2. og 3. semester skal du i gang med dit afsluttende projekt. Du skal bringe alt det i spil, du har lært i løbet af uddannelsen, og det foregår således: Du vælger selv en problemstilling, som kan være en case fra din arbejdsplads eller et emne du brænder for. At skrive et afsluttende projekt er også en læreproces, hvor du får hjælp via workshops og vejledning.

Aftaler med den offentlige sektor

Hvornår er en aftale en aftale?

Kontrakter med kunder, leverandører, offentlige myndigheder mv. er en del af forretningsgrundlaget for alle virksomheder. Kurset giver dig kompetence til at udarbejde og forhandle kontrakter på et højt fagligt niveau og forståelse for de juridiske og kommercielle muligheder og faldgruber, som findes i enhver kontraktforhandling. Du får indblik i de regler, der gælder for indgåelse og opfyldelse af aftaler - ikke blot aftaler med andre erhvervsdrivende, men fx også udbudskontrakter med offentlige myndigheder. Vi gennemgår problemstillinger som, hvornår en aftale er indgået og kan blive erklæret ugyldig, hvilke krav der stilles til parternes ydelser, og de juridiske konsekvenser det kan have at misligholde en aftale. Kurset kvalificerer dig til job, hvor du arbejder med udbud og kontraktforhandlinger.

Avanceret porteføljeteori

Bliv Danmarksmester i porteføljestrategi?

Kurset kvalificerer dig til at forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier og evaluering af porteføljestrategier. Du får også tjek på at analysere relevante porteføljeteoretiske problemstillinger ud fra empiriske data. Vi arbejder med emner som sammensætning af optimale porteføljer, performance evaluering, faktormodeller, Risk Parity, Black-Litterman modeller og Matrix regning. Alt i alt får du en værktøjskasse, der kan gøre dig til ekspert i styring af investeringsporteføljer med faktormodeller, vurdering af resultater i investeringsforeninger og hedge fonde og implementering af porteføljestrategier.

Behavioural Finance

Investering handler også om følelser

Traditionelt er finansielle markeders bevægelser blevet beskrevet med rationelle modeller. Men det er efterhånden klart for de fleste, at ikke alt inden for investeringer kan forklares rationelt. Behavioral Finance handler om at bruge indsigt fra psykologien som supplement til det rationelle standardparadigme for at opnå en ny forståelse af de finansielle markeder. Kurset har en praktisk tilgang, hvor målet er at forstå de psykologiske mekanismer, der bestemmer, hvordan mennesker træffer økonomiske beslutninger, og bruger dem i virkelige situationer. Bl.a. arbejder vi med grundene til, at mange er fokuseret på dagen i dag og derfor ikke får sparet nok sammen til deres pension. På det grundlag får du kvalifikationer til at forstå misforståelser og fejltagelser og hjælpe med at afbøde dem for kolleger inden for finansbranchen, fagfolk i ikke-finansielle virksomheder og private investorer.

Boligøkonomi og finansiering

Hvad betaler sig bedst - at eje eller leje?

Kurset gør op med mange stereotype og forsimplede opfattelser af afkast af boliginvesteringer, prisudvikling på ejerboliger, valg af boligtype, realkreditlån m.m. Det vil få dig til at tænke dybere og mere nuanceret over problemstillingerne og give dig et nyt perspektiv, som er værdifuldt, uanet om du arbejder på ejendomsmarkedet eller i den finansielle sektor. Du bliver i stand til at vurdere, hvorfor boligpriserne udvikler sig, som de gør, og give et kvalificeret bud på, hvordan de vil udvikle sig fremover. Du vil fx også kunne vurdere, hvilke effekter det nye boligskattesystem eller regeringens § 5 stk. 2-indgreb får på boligmarkedet. Du bliver i det hele taget i stand til at vurdere, hvilken boligform, der er den mest fordelagtige. Og hvorfor.

Business in a Global Context

Lær at skabe succes i en kompleks verden

Forskelle i politik og kultur på lokale markeder påvirker internationale virksomheders forretningsaktiviteter mere end nogensinde før. Målet for kurset er at give dig kvalificeret viden om, hvordan virksomheder driver forretning i et komplekst miljø, hvordan du forholder dig kritisk til de politiske, institutionelle og økonomiske faktorer, og hvordan du bruger viden om forretningsmiljøer i forhold strategier for åbning af nye markeder m.m. Du får erfaring med at tackle udfordringer som fx, hvordan en virksomhed ikke bare kan overleve, men også skabe fremgang i en tid med skiftende erhvervsstrukturer og konkurrenceevne. Du får også indsigt i principper for risikostyring og trends i globaliseringen og den lokale kulturs betydning for en global organisation.
Kurset er på engelsk.

Business Intelligence

Professionelt supplement til mavefornemmelser

Når du skal rådgive beslutningstagere eller selv træffe beslutninger om virksomhedens fremtidige udvikling, så handler det om at have det bedst mulige grundlag. På kurset får du erfaring med forskellige løsninger og analysemetoder, der kan supplere dine mavefornemmelser.
Du lærer fx at udarbejde forecasts for omsætningen i kommende kvartaler og at udvælge de parametre, der er vigtigst for virksomhedens kundetilfredshed. Og vi arbejder også med at analysere omsætningstal, omkostningstal og markedsundersøgelser som grundlag for at træffe beslutninger, der minimerer den usikkerhed, der altid vil være omkring selv den nære fremtid.

Business Intelligence & Data Analytics

Business Intelligence & Data Analytics behandler beslutningsprocessen i detaljer, når det gælder dataanalyse, forudsigelses- og læringsmetoder. Du får viden om de nødvendige værtøjer til at arbejde på disse områder i praksis. Du får udviklet dine kompetencer på en effektiv måde, hvor vi følger en model med tre trin: Problemformulering, identifikation af kvantitative forhold samt implementering og udførelse i praksis. Derudover arbejder vi med at undersøge konsekvenserne af datakvalitet, og hvordan den påvirker løsningen af forskellige problemstillinger. Undervisningen er praktisk orienteret. Kurset er relevant for ledelsesområder som efterspørgselsprognoser, lagerstyring og supply chain management.

Business Intelligence II

Få værktøjerne til at planlægge fremtiden

Få værktøjerne til at planlægge fremtiden
Håndtering af store datamaterialer (Big Data), identificering af komplekse datasammenhænge (Deep Learning) og intelligent og effektiv udnyttelse af data (Business Intelligence) er nøglebegreber i fremtidens informationsdrevne samfund.
I kurset gives en grundlæggende indføring i anvendelse af Machine Learning til analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger med fokus på Big Data, Deep Learning og Business Intelligence.
Faget introducerer grundlæggende begreber og metoder med fokus på at opnå praktiske færdigheder i anvendelsen af de gennemgåede teknikker.
Gennemgangen er eksempelbaseret og tager udgangspunkt i konkrete datamaterialer.
Kurset anvender open source softwareprogrammet R og forudsætter ikke forudgående programmeringserfaring.

Business Project

Bliv en professionel problemknuser

Enhver virksomhed løber ind i problemer. Evnen til at løse problemerne og evaluere dem, så de ikke opstår igen, er altafgørende for en succesfuld virksomhed. Når du har afsluttet faget Business Project, vil du have det sorte bælte i at løse konkrete problemer på arbejdspladsen, og da virkelige problemer sjældent står beskrevet i lærebøgerne, vil vi gå praktisk til værks. Du vil undervejs lære, hvordan du definerer og identificerer problemer, hvordan du løser dem, og ikke mindst hvordan du evaluere problemerne, så de ikke opstår på ny. 

Faget giver medarbejdere og ledere evnen til at udvikle løsninger, der skaber værdi både for virksomheden og dens kunder, men også for det omkringliggende samfund.

Business Project SCM

I Business Project SCM får du viden omkring identificering, formulering og analyse af en SCM problemstilling. Der er fokus på hvordan denne problemstilling kan skabe værdi for en eller flere virksomheder. Derudover får du erfaring med, hvordan kompetencer erhvervet på første år af HD2 Supply Chain Management, kan anvendes konkret i praksis.

Business Project ØP
Bæredygtig udvikling

Den grønne omstilling stiller nye krav til virksomhederne, som må lære at navigere et bæredygtighedslandskab i rivende udvikling. I dette fag tager vi udgangspunkt i jeres virksomheder og sammen udvikler vi klimastrategier: Hvordan navigeres uklare retningslinjer og modsatrettede krav fra forskellige interessenter? Hvordan sikres det at bæredygtighedstiltag skaber reel værdi og virker efter hensigten på kort og lang sigt? Undervejs dykker vi også ned i, hvilken rolle EU-politik, FN's Verdensmål og regeringens klimaplan spiller i praksis.
Faget er designet til dig, som ønsker at være med til at drive den bæredygtige udvikling inden for rammerne i den virksomhed, hvor du arbejder.

Circular Economy

Bæredygtighed kan være en god forretning

Kurset giver dig overblik over den aktuelle udvikling inden for bæredygtighed, bl.a. når det gælder sammenhæng i forsyningskæder. Du får viden om logistik, indkøbsmetoder og værktøjer til at implementere cirkularitet. Og du får kompetencen til at se de muligheder, som cirkulær forretningsmetode giver. Vi arbejder også med de muligheder, der opstår i forbindelse med ”closing the loop” i forsyningskæder. Med udgangspunkt i de forretningsmodeller, logistikværktøjer og indkøbsmetoder vi gennemgår, får du også mulighed for at vurdere din egen organisation og identificere forretningsmuligheder, som den cirkulære økonomitankegang kan skabe.
Kurset er på engelsk

Coaching – et værktøj fra ledelseskassen

Hjælp andre til at hjælpe sig selv

Den gode coach hjælper andre til at erkende deres styrker og svagheder og støtter dem i at nå deres mål. Dvs. du er mere samtalepartner end leder og hjælper gennem dialog i stedet for at komme med løsninger.
På kurset får du indsigt i rollen som coach, så du kan se klart på, hvad du har at byde på, og hvordan du kan hjælpe en person og en virksomhed med at skabe resultater. Du får indsigten til at vide, hvornår du skal rådgive, og hvornår en coaching baseret ledelsesstil er det rette valg. Kurset kvalificerer til job som projektleder, HR-chef, rådgiver, coach, intern kommunikation m.m.

Contract Management

Kurset har fokus på kontraktstyring på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau. Det handler det bl.a. om, hvornår du skal bruge strategisk eller konventionel kontrahering, og hvordan du sikrer, at komplekse og langvarige kontrakter opfyldes efter hensigten. Du lærer at vælge kontraktdesign og kontraheringsform, og hvordan du kan gøre kontrakten til et aktivt og værdiskabende styringsværktøj – også for personer, der ikke er uddannet jurist. Du får indsigt i, hvordan du kan gøre kontrakten til et aktivt styringsværktøj med udgangspunkt i de relevante økonomiske teorier, og hvordan du sikrer et kontraktfællesskab, der skaber merværdi for begge parter.

Corporate Finance

Finansiel teori, der kan bruges til noget

Du lærer at identificere, analysere og håndtere de investerings- og finansieringsmæssige udfordringer, som virksomheder møder i praksis. Undervisningen fokuserer på at give dig indsigt i den finansielle teori, så du kan diskutere og udarbejde anbefalinger for valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Corporate Finance

Forstå og udnyt virksomhedens finansielle verden

Ønsker du at forstå de udfordringer, som virksomhederne står over for, når de skal finansiere sig? Lær at sammensætte investeringer, lægge en strategi for at betale udbytte, værdiansætte en virksomhed, og hvordan fusioner og opkøb fungerer i praksis?
Du lærer at diskutere og udarbejde konkrete anbefalinger vedrørende virksomheders valg af investeringer og finansieringsstruktur. Teorierne, som vi gennemgår, anvendes hver dag i erhvervslivet, når banker og revisorer rådgiver både virksomheder og privatpersoner. Endelig kan du også gøre brug af kompetencerne i din private investeringsstrategi.
Kurset matcher i høj grad de kompetencer banker, virksomheders finansfunktioner, revisorer, advokater, ejendomsmæglere og mange andre virksomheder efterspørger.

Data Analytics with Python

Lær at tale kodesprog

Mængden af data har aldrig været større. Nu kan du lære at gøre data til brugbar viden. På kurset i Phyton programmering får du de grundlæggende redskaber til at behandle, analysere og visualisere forskellige datasæt. Vi tager afsæt i open source-teknologi og giver dig en hands-on praktisk indføring i analyse og visualisering af data. Det gør dig bl.a. i stand til at kode med Phyton og derefter analysere forskellige former for datasæt. På den måde får du også træning i selve programmeringen og i at løse konkrete opgaver med dataanalyse i din virksomhed.

Data og kundeindsigt i teori og praksis

Fra Excel-ark til virkeligheden

Den digitale udvikling har givet virksomheder adgang til en overflod af data. Udfordringen er at sortere i datamængden fra mange forskellige kilder og skabe viden og indsigt, der kan bruges til at gøre en forskel i markedet. På kurset får du en værktøjskasse med modeller og metoder til at be- eller afkræfte hypoteser og opdage nye sammenhænge. Vi arbejder bl.a. med Excel og ”R”-værktøjet til analyser af problemstillinger inden for salg og marketing, og hvordan resultater fra disse analyser kan omsættes til handlingsplaner og sandsynlige resultater i praksis. Kurset giver på den måde kompetencer til flere funktioner i marketingafdelingens ”back-office”.

Den etiske salgsmetode – salg, salgsmodeller og etik

Etik er en god forretning
Salg, salgsmodeller og etik er nøglen til virksomhedens toplinje. Men hvad består salget og ikke mindst de forskellige tilgange til salg egentlig af? Og hvordan kan man sikre at salget foregår etisk ansvarligt?

Kurset introducerer dig til forskellige salgsbegreber og tilgange til salgsledelse på både akademisk og praktisk niveau. Du vil få en bedre forståelse for de forskellige former for kunderådgivning og hjælpe kunden til at træffe den, for kunden, mest hensigtsmæssige beslutning.

Kurset åbner salgsfunktionens perspektiv, så du kan koble den på andre funktioner i en virksomhed - både på ledelsesniveau og for de enkelte medarbejdere. Du får en dybere indsigt i, hvordan du arbejder holistisk med samtlige funktioner i virksomheden/organisationen og deres betydning for værdiskabelse for kunderne.

Derivatives and Risk Management

Vil du videre inden for finans, så få tjek på derivater

Kurset giver dig en forståelse for de mange forskellige risici, der kan påvirke finansielle beslutninger. Du får indsigt i de derivater, der er knyttet til disse risici, og hvordan derivater værdiansættes og bruges til risk management.

Design af undersøgelser og analyser

Som man spørger, får man svar

Værdien af en markedsanalyse afhænger ikke kun af, hvad du spørger om, men også af hvordan du spørger. Det får du erfaring med på kurset, hvor vi arbejder med forskellige erhvervsøkonomiske metoder, teknikker til indsamling og vurdering af data, og hvordan du systematiseret og kvalificeret designer undersøgelser, som skal belyse eller løse konkrete problemstillinger for en virksomhed. Efter kurset vil du derfor være kvalificeret til at planlægge og gennemføre analyser og ikke mindst vurdere kvaliteten af data og undersøgelser, som du selv eller andre har gennemført.

Design af undersøgelser og analyser - fast track

Som man spørger, får man svar

Værdien af en markedsanalyse afhænger ikke kun af, hvad du spørger om, men også af hvordan du spørger. Det får du erfaring med på kurset, hvor vi arbejder med forskellige erhvervsøkonomiske metoder, teknikker til indsamling og vurdering af data, og hvordan du systematiseret og kvalificeret designer undersøgelser, som skal belyse eller løse konkrete problemstillinger for en virksomhed. Efter kurset vil du derfor være kvalificeret til at planlægge og gennemføre analyser og ikke mindst vurdere kvaliteten af data og undersøgelser, som du selv eller andre har gennemført.
Kurset er på engelsk.

Digital mediestrategi

En verden fuld af muligheder. Og risici.

I Danmark bruges 2 ud af 3 annoncekroner digitalt, og digitale medier er godt på vej til at blive den største post overhovedet på mange virksomheders marketingbudget. Alligevel mangler mange stadig en strategisk tilgang til at styre den kontakt, der skabes med kunder og omverdenen på de digitale medier – payed, earned and owned. Det kan du få viden om på kurset. Du får en konkret ramme, som du kan bruge til at vurdere jeres nuværende brug af digitale medier og til at finde områder, hvor digitale medier kan styrke jeres salg, brand eller kunderelationer. Efter kurset vil du være kvalificeret til at udvikle strategiske og taktiske medieplaner, kampagner og ledelse af den digitale kommunikation generelt.

Driftsoptimering

Enhver forretnings eksistensberettigelse er, at den før eller siden formår at tjene penge. I dette fag fokuserer vi på, hvordan din virksomhed løfter indtjeningen ved at fokusere på omkostningerne. Gennem teoretiske metoder og modeller får du konkrete værktøjer til at forstå sammenhængen mellem indtægter og omkostninger i din virksomhed, og hvordan et budget kan være et aktivt redskab til at planlægge, styre og evaluere virksomhedens muligheder for at tjene penge.

Faget er relevant for alle, som til daglig arbejder med at lede og drive en virksomheds økonomi, uanset om bærer det øverste ansvar eller arbejder i en regnskabsafdeling eller i salgs- og indkøbsafdeling, hvor du kan være en aktiv sparringspartner for ledelsen.

Eksternt regnskab

Det handler om meget mere end debet og kredit

På kurset lærer du overordnet set at læse, forstå og analysere en virksomheds årsregnskab baseret på de regler, love og standarder, der regulerer virksomheders regnskabsaflæggelse. Vi arbejder med forskellige emneområder, fx hvorfor det er et lovkrav, at virksomheder aflægger regnskab, forskellige regnskabsmodeller, dansk og international regnskabslovgivning, afrapportering af klima og samfundsansvar i det eksterne regnskab og regnskabsanalyse. Bl.a. får du indsigt i, hvordan du analyserer et regnskab for at afgøre, hvordan en virksomhed klarer sig økonomisk. Kurset vil på den måde give dig værdifulde kompetencer til en række funktioner i økonomi- og finansafdelinger.

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse

Mere indsigt i forretningen

Kurset udvider din forretningsforståelse. Du får det økonomiske fundament for at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske og forretningsmæssige problemstillinger. Og du får samtidig grundlæggende værktøjer til at træffe økonomisk velfunderede beslutninger i forskellige forretningsmæssige sammenhænge.
Når du har taget kurset, vil du både kunne forstå det økonomiske sprog og kunne levere analyser og beslutningsgrundlag, der gavner dig og din arbejdsplads. Du bliver bedre til at analysere markedet, forstå dine kunders efterspørgsel og identificere hvad konkurrenterne gør. Du bliver også i stand til at se indad i virksomheden og på den baggrund overveje, hvordan I anvender jeres ressourcer bedre.

Finansielle virksomheders produkter og services

Har du ambitioner om at blive private banking rådgiver?

På kurset kommer du til at dykke ned i boligøkonomi, frie midler og pensionsøkonomi. Og vi vil arbejde med de centrale forhold og karakteristika på hvert af områderne, så du er kvalificeret til at rådgive kunderne til at træffe de bedste beslutninger.

Fixed Income

Vil du slå markedet i obligationsinvesteringer?

Lær om rentesregning samt estimation og værdiansættelse af gængse obligationstyper ved hjælp af rentestrukturen. Du får også undervisning i risikomål og styring af renterisiko. Og du kan fordybe din indsigt i realkreditobligationer og erhvervsobligationer.

Forandringer, ledelse og læreprocesser

Forandringer skal styres - ellers styrer de dig

Vil du være parat til fremtiden, skal du også være forandringsparat. Det bliver du her på kurset, hvor du får kompetencer til at påvirke og lede en forandringsproces - fx implementering af nyt it‐ eller økonomisystem, skabe en præstationskultur med Performance Management eller sammenlægning af en eller flere organisatoriske enheder. Du får indsigt i, hvordan organisatoriske forandrings- og læreprocesser fungerer. Og du lærer at arbejde med de teorier, analysemodeller og værktøjer, der kan bruges til at lede processerne og styre deres indvirkning på virksomhedens organisation. Kurset kvalificerer dig til opgaver indenfor strategi og ledelse i forandringsprocesser.

Forretningsforståelse og økonomi

Forstå din virksomhed og dens omgivelser

Overordnet set handler kurset om, hvordan du vurderer virksomheders og branchers indtjeningspotentiale og forretningsrisici. Vi arbejder med forskellige metoder til analyse af en virksomheds omverden, interne forhold og kulturelle forhold. Bl.a. ser vi på branchen og virksomhedens nærmeste interessenter, hvordan du vurderer ressourcer og kompetencer, og ser på virksomhedens forretningsudvikling i forbindelse med dens konkurrerenceevne. Sidste del af kurset handler om implementering af forretningsplaner via valg af organisationsdesign og ledelsesprocesser. Kurset er derfor især relevant, hvis du arbejder med regnskaber og budgetter, aktieanalyse og revision.

Forretningsudvikling

Mange forretninger fokuserer på deres kerneforretning og glemmer derfor at udvikle sig. En statisk virksomhed, som opererer i en dynamisk verden, overlever ikke længe. Derfor er det altafgørende at forretninger udvikler sin organisation og ikke mindst nye forretningsområder. I dette fag arbejder vi med at finde svarene på det centrale spørgsmål, som enhver succesfuld organisation må stille sig selv: Hvordan opretholder vi vækst og konkurrencefordele i en verden, som er i konstant forandring?
Faget er derfor relevant for dig, som interesserer sig for at analysere og udvikle nye forretningsmodeller. Faget klæder dig på til at varetage stillinger som leder, mellemleder, konsulent eller som iværksætter.

Global Supply Chain Strategy

Bliv ekspert i grænseløs i effektivitet

Internationale forsyningskæder giver virksomheder nogle af de største udfordringer i den globaliserede virkelighed. På kurset arbejder vi med disse udfordringer med udgangspunkt i de teorier, begreber og værktøjer, som du kan bruge til at tackle den stigende kompleksitet i forsyningskæder på tværs af grænser. Du lærer at håndtere både politiske, miljømæssige, økonomiske, sociale og teknologiske usikkerheder. Og med et strategisk perspektiv på den grænseoverskridende styring kan du hjælpe virksomheder med at håndtere usikkerhederne og dermed øge deres konkurrenceevne.
Kurset er på engelsk.

HR-ledelse og udvikling

Lær at gøre dine kolleger bedre

Kurset for dig, der er engageret i organisationens menneskelige ressourcer. Du får en generel forståelse for de personalemæssige emneområder, som ledere, medarbejdere og personale- og uddannelsesspecialister møder. Kurset fokuserer primært på samspillet mellem den enkelte person og organisationen.

Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor

Forstår du dine offentlige samarbejdspartnere?

Når du samarbejder med offentlige institutioner og myndigheder, er det afgørende at kende til forvaltningsretten og de regler, som dine offentlige kunder skal følge over for private borgere og virksomheder. Det kendskab får du på kurset sammen med viden om de rettigheder, som virksomheder har i forbindelse med myndigheders behandling af sager.
Fx når en virksomhed søger om støtte til udvikling af projekter, eller når myndigheder udsteder påbud rettet mod en virksomhed. Her skal myndighedernes sagsbehandling sikre ligebehandling, gennemsigtighed og god forvaltningsskik. Vi gennemgår de retlige principper, der gælder for offentlige myndigheder, bl.a. regler om databeskyttelse. Og vi gennemgår de forskellige muligheder for klageadgang, hvis myndigheder overtræder forvaltningsretten. Kurset kvalificerer dig til job inden for indkøb, udbud, økonomi juridisk rådgivning m.m.

International Change Management - a project-based leadership approach

I dag handler succes om at være internationalt orienteret og forandringsparat på samme tid. Du skal både kende teoretiske ledelsesbegreber, kunne tackle kulturelle forskelle og have erfaring i at lede forandringer med praktisk handlekraft. Med faget International Change Management - a project-based leadership approachfår du en bred basisviden om området og en unik tilgang til at forstå de komplicerede sammenhænge i international forandringsledelse, fordi vi arbejder med konkrete projekter i kendte virksomheder. Du får en række praktiske værktøjer inden for begreber, teorier og metoder, som anvendes i projekt-baseret forandringsledelse. Og du får kompetencerne til at forankre et international forandringsprojekts strategisk og til at håndtere risici gennem effektiv forandringsledelse i en globaliseret verden. Kurset udbydes på engelsk.

International Sourcing & Strategic Procurement

International Sourcing & Strategic Procurement skaber en forståelse for indkøbets roller og processer og diskuterer, hvordan indkøb skaber værdi, og hvordan det relaterer til strategi. Kurset fokuserer også på, hvordan indkøbsprocesser er organiseret, samt hvilke kompetencer, der er nødvendige, og hvordan indkøbets præstation vurderes. Endelig handler kurset om internationale indkøbsstrategier. Kategoristyring og strategisk sourcing introduceres som begreber.

Internationale erhvervsforhandlinger

Mere og mere erhvervsaktivitet foregår på tværs af landegrænser, og derfor spiller forhandlinger om kontrakter også en større rolle. I løbet af faget vil du blive introduceret til forskellige scenarier inden for internationale erhvervsforhandlinger, og du vil blive bedt om at løse konkrete case-opgaver.
Når du har gennemført faget, vil du have en bedre teoretisk forståelse for, hvordan man optimerer internationale forhandlinger.
Faget er relevant for dig, som ønsker en international karriere eller i en virksomhed, som indgår kontrakter med virksomheder i andre lande.

Kommunikation og salgskanaler

Find den korteste vej til kunderne

Kurset giver dig grundlaget for at vurdere, hvilke kommunikations-, branding- og salgsstrategier, der bedst matcher en problemstilling. Du vil bl.a. få viden om kommunikationsstrategier, hvordan kommunikation virker i praksis og forskelle på paid, owned og earned media. Du får indsigt i brandingteorier, og hvordan et brand opbygges og vedligeholdes. Og vi vil arbejde med valget af salgskanaler til produkter og services på både B2B og B2C markeder. Kurset vil på den måde give dig et både akademisk og praktisk grundlag for kritisk vurdering af kommunikations-, branding- og salgsstrategier og deres potentiale for at opfylde økonomiske målsætninger. Kurset giver dig kompetencer til job som fx brand manager, kommunikationschef i det private eller det offentlige, og key account manager.

Kunderelationer

Den kundeorienterede virksomhed

Den digitale udvikling har gjort mange virksomheder mere konkurrencedygtige, mens andre oplever voksende problemer med at differentiere sig. I begge situationer kan CRM-tænkning og -strategier være med til at skabe og forstærke succes. Men selv om tiltrækning og fastholdelse er nøglen til en virksomheds succes, så er udvikling af kunderelationer ofte kompleks, bl.a. fordi det kræver et samarbejde på tværs af organisationen. Derfor er det vigtig at have en klar strategi, en stærk ledelse af processen og stærke systemer til eksekveringen. Og fremfor alt er det afgørende at have et kendskab til kunderne, som konstant skal vedligeholdes og opdateres, så man kan træffe de rigtige beslutninger – fx om det bedre kan betale af sige farvel til en kunde end at beholde relationen.

LEAN og økonomistyring

Skab værdi for kunderne med skarpe processer

Kurset giver dig en værktøjskasse med strategisk viden, performancemålinger og ikke mindst rammeværk for økonomiske kalkulationer af kundeværdi og spild. Det giver dig kompetencerne til at overbevise ledere og kolleger om værdien af en kundecentreret organisation baseret på konkret og videnskabelig argumentation. Du vil få et nyt perspektiv på procesforbedring, kendskab til økonomistyringens rolle i implementeringen af Lean, og hands-on erfaring med værdistrømsanalyser og kalkulationer via øvelser og cases. Kurset kvalificerer dig til jobs, hvor du har ansvar for forandringer, ledelse og implementering af Lean.

Ledelse af finansiel virksomhed

Hvorfor ikke læse til bankdirektør?

Kurset giver dig en helhedsforståelse for de komplekse forhold, der knytter sig til ledelse af finansielle virksomheder. Det handler bl.a. om den finansielle regulering inden for lov om finansiel virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen inklusive krav til ledelsesmedlemmer, governance, effektiv virksomhedsstyring og solvens. Vi arbejder også med udvalgte emner inden for organisationsteori som fx organisationsdesign, motivation, kultur, ledelsesformer og forandringsledelse. På den måde kvalificerer kurset dig med viden og forståelse om centrale emner i den finansielle regulering og organisation, og hvordan du bruger denne viden til løsning af konkrete problemstillinger inden for ledelse af finansielle virksomheder.

Ledelsesretorik i strategi, organisation og virksomhed

Bliv den perfekte taler

Ledelsesretorik i strategi, organisation og virksomhed giver dig en teoretisk indsigt i sprogets betydning og funktion i organisationer. Gennem taleøvelser styrker vi dine evner til at mestre sproget i taler, i samtalen og i den strategiske forhandling, for ledelsesretorik handler om at fremme dit budskab og dermed opnå dine mål.

Dermed bliver du en bedre leder, uanset om det du arbejder i den private eller offentlige sektor.

Management Control Systems

Hvad virker bedst - løn eller belønning?

På kurset får du opbygget en grundlæggende erfaring med kontrolsystemer inden for virksomhedsøkonomi. Du lærer at identificere, analysere og udvikle forslag til løsning af ledelseskontrol. Vi arbejder bl.a. med ledelse af personer og afdelinger ved hjælp af resultatmålinger af både økonomiske data og mere bløde værdier, opbygning af belønningssystemer og sammenhængen mellem resultatmål og andre kontrolværktøjer som fx værdier og politikker. Du vil også få erfaring med kombination og tilpasning af kontrolredskaber til forskellige situationer. Kurset kvalificerer til job som controller og lign.

Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål

Lær at balancere mellem dansk og international ret

På kurset fokuserer vi på juraens placering i forhold til andre discipliner som økonomi og politik. Det betyder, at du får erfaring med juridisk argumentation med fokus på retskilderne og deres vægt i forhold til hinanden. Vi arbejder også med forholdet mellem dansk ret, EU-ret og international ret, og hvordan de tre systemer interagerer. Den teoretiske del af kurset er centreret om det indre marked og de internationale klimamål. I den forbindelse får du indsigt i, hvilken betydning internationale klimakonventioner har for det indre marked i EU og for Danmark, og hvordan privat og offentlig ret i stigende grad inddrager klimaperspektiver i kontrakter og kravene til det offentliges handlinger. Kurset giver dig bl.a. kvalifikationer til job som indkøbschef, udbudschef, økonomichef, juridisk rådgiver og contract manager.

Markedsforståelse og kundebehov

Jo mere du ved om dine kunder, jo mere kan du sælge

Kurset giver dig den grundlæggende viden om, hvordan en virksomhed fungerer i forhold til sit marked og sine kunder. Du får indsigt i, hvordan du gennemfører markedsanalyser, udvikler go-to-market strategier, prioriterer kundesegmenter og skaber værdi for kunderne. Og du får overblik over de vigtigste værktøjer, teorier og modeller plus erfaring med hvordan du forholder dig kritisk til dem.
Du vil blive inspireret til at tænke anderledes, det vil sige, at du ikke kun lærer at forstå spillereglerne på markedet i sammenhæng med virksomhedens strategi, men også at se mulighederne for at ændre spillereglerne. Du får med andre ord styrket dine kompetencer til en række job inden for salg og markedsføring inklusive fx callcentre, logistik, økonomistyring og HR.

Markedsføring

Skab værdi i hele kunderejsen

Målet med kurset er at kvalificere dig til at tage ansvaret for en virksomheds strategiske markedsplanlægning og markedsføring. Omdrejningspunktet er værdiskabelse, og du får forståelse for, hvad det vil sige at sætte kunden i fokus, tage udgangspunkt i kundebehov og vælge markedsføringsaktiviteter, der optimerer vækst og markedsudvikling. Vi kommer også ind på metoder til at skabe balance mellem den digitale og den analoge kunderejse, og hvordan du omsætter data til markedsføringsstrategier. Generelt vil du få kompetencerne til at kunne vurdere, hvad der virker og ikke virker. Og du bliver kvalificeret til de fleste job inden for marketing – fx marketingchef, brand manager, key account manager og SOME ansvarlig.

Markedsledelse

Kan man læse til CEO?

Kurset fokuserer på værtøjer til taktisk og strategisk viden og konkrete løsningsforslag, som kan anvendes i praksis. Fx når det gælder de kvalifikationer inden for værdiskabelse, innovation, strategi, taktiske handleplaner og markedskommunikation, som du skal have i værktøjskassen, hvis du har ambitioner om at kunne rådgive ledelsen og med tiden selv blive del af den. Vi arbejder også med internationalisering med valg af indtrængningsform og strategi på nye globale markeder. Du bliver kort sagt kompetent til at forstå, hvordan en virksomhed skaber konkurrencemæssige fordele, hvordan du leder udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktioner, og hvordan du tackler usikkerheder og risici i dine strategiske anbefalinger.

Mergers & Acquisitions and Valuation

Hvad bestemmer en virksomheds værdi?

Kurset vil give dig viden og erfaring inden for de problemstillinger, som opstår i forbindelse med en værdiansættelse fx udarbejdelse af budget, baseret på en strategisk og regnskabsmæssig analyse, fastlæggelse af afkastkravet og opstilling af en følsomhedsanalyse. Som en central del af kurset vil du udarbejde en værdiansættelse af en børsnoteret virksomhed. Kurset giver dig på den måde kvalifikationer inden for værdiansættelse, Private Equity, børsintroduktioner og investeringsrådgivning generelt.

Moderne salgsledelse

Kurset giver dig viden om, hvordan en virksomhed organiserer salgsledelsen og salgsaktiviteterne, og åbner salgsfunktionens perspektiv, så du kan koble den til andre funktioner i en virksomhed. I den forbindelse arbejder vi bl.a. med segmentering af kunderne og forskellige value propositions, og hvordan værdiskabelsen kan optimeres for både kunder og virksomheden. Du vil få en større forståelse for variationerne i salgsorganisationens opgaver, og for hvordan salget eksekveres bedst muligt. Kurset kvalificerer dig til job i salg og marketing, dvs. sælger, salgschef, KAM, produktansvarlig, marketingchef etc.

Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

De færreste motiveres af løn alene

Kurset giver dig en ny forståelse for, hvordan målsætninger både kan øge og formindske motivation, og at det samme gælder belønningssystemer, hvis der ikke er sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi, kultur m.m. Du får kompetencerne til at sætte motiverende målsætninger op for det team, du har ansvar for. Og til at skabe præstationsbaserede belønningssystemer, der motiverer og inspirerer til samarbejde. Kurset kvalificerer dig til at fortsætte en karrierevej som leder, projektleder eller HR-medarbejder.

Negotiation and Relationship Management

Hvor meget er gode relationer værd?

En stigende andel af en virksomheds værdiskabelse sker i relationen mellem kunde og leverandør i et forsyningsnetværk. Kurset handler om udvikling og styring af disse strategiske forretningsrelationer. Du får bl.a. kompetencer til at arbejde med forhandling og opbygning af værdiskabende relationer baseret på en grundlæggende viden om, hvordan forsyningskæder og netværk analyseres. Du får samtidig en solid indsigt i de faktorer, der påvirker strategiske forretningsrelationer i positiv retning, og hvordan tilgangen til forhandling tilpasses de specifikke relationer.
Kurset er på engelsk.

Neuropsykologi – Ledelse, udvikling og kreativitet

Psykologi som genvej fra tanke til handling

Fremtidens arbejdsplads stiller høje krav til organisationer og individer. Og menneskelig indsigt er afgørende for at skabe succes. På kurset tager vi fat i de 4 D’er: Destination, Delivery, Discovery & Development. Og vi arbejder med forskningsresultater fra psykologien, neuroscience og andre studier af den menneskelige hjerne. Kurset har et højt ambitionsniveau. Til gengæld vil du få en større indsigt i dig selv som menneske, bedre din evne til at lede og motivere og blive i stand til at implementere strategier og forandringer med succes. Du bliver derfor også kvalificeret til at søge forskellige former for ledelses- og projektlederstillinger.

Operations and Logistics Planning

Lær at planlægge en succes

På kurset får du en værktøjskasse, som gør dig i stand til at planlægge de aktiviteter, der er nødvendige for at nå strategiske mål inden for drifts- og logistikstyring. Styringen af driften dækker blandt andet ordreafgivelse, udbuds- og efterspørgselsplanlægning, driftsplanlægning, processtyring og lean management. Logistikstyringen dækker planlægning og beslutningstagning i forbindelse med transport og lager, design af distributionsnetværk og tredjepartslogistik. På det grundlag får du bl.a. erfaring med at analysere komplekse problemstillinger forbundet med styringen af produktionssystemer.
Kurset er på engelsk

Organisation og ledelse

Kan man organisere sig til succes?

Du får en både bred og nuanceret introduktion til de centrale elementer inden for organisation, så du bliver i stand til at analysere centrale problemstillinger på flere forskellige måder. Vi sætter fokus på forskellige måder at organisere og lede aktiviteter på ved at se virksomheder som processuelle, åbne systemer i relation til deres omgivelser. Kurset kvalificerer dig til lederstillinger og andre stillinger inden for ledelse og HR.

Organisationer i forandring

Lær at forstå og påvirke udviklingen af nutidens organisationer

Der er brug for medarbejdere, der forstår, at organisationer ikke er stabile enheder. De påvirkes af forholdet til deres omverden, og derfor er de under konstant forandring.

Med udgangspunkt i de studerendes hverdag fokuserer kurset på de forandringer, som præger deres daglige virke. Praksis bliver indgangsvinklen til at forstå teori.

Kurset giver en dyb indsigt i de vigtigste områder inden for organisations- og ledelsesforskningen og bringer den i spil i et forandringsperspektiv. Du introduceres for aktuelle trends i nutidens samfund og får analytiske værksøjer til at forstå, hvordan disse trends kan forandre en organisation. Med afsæt i kursets teorier og begreber lærer du at udøve en værdibaseret dømmekraft og påvirke organisatoriske forandringsprocesser.

Kurset giver kompetencer, der er relevante for f.eks. strategiarbejde, projektledelse, organisationsudvikling og personaleledelse.

Organisationer i praksis

Få et helhedssyn, der involverer dig i ledelsesprocesser.

På kurset lærer du at se din organisation i et nyt lys og se potentielle handlemuligheder. Du lærer at forstå organisatorisk praksis på en ny måde ved at anvende hverdagsfænomener som dokumenter, møder og projekter fra din egen organisation og bruge de vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige potentialer, der er i dem. Og du trænes dermed i at iagttage og analysere ledelsesmæssige hverdagsfænomener, som hvordan indflydelse skabes, hvordan kultur påvises og hvordan arbejdet koordineres. Du får et helhedssyn på din organisation og bemyndiges til at involvere dig i ledelsesprocesser

Organisationsforandring og innovation

Det eneste konstante er behovet for forandring

Målet med kurset er at styrke din forståelse for forandring og innovation, så du spille en aktiv rolle for din organisations udvikling og overlevelse. Forandring er ikke altid lige let. Der kan fx opstå udfordringer, når kravet om forandringsparathed møder behovet for stabilitet og driftsikkerhed.
Derfor arbejder vi med forskellige agendaer i forandringsprocesser, indsigt og værktøjer til involvering af alle led i organisationen og eksterne interessenter. Kurset kvalificerer dig til at arbejde med organisationsforandring og innovation som produktudvikler, forandringskonsulent, forretningsudvikler etc.

Organisering i teori og praksis

Forstå din organisation

På kurset får du viden om forskellige aspekter af organisering og ledelse. Vi arbejder med en række klassiske og moderne teorier om udvalgte temaer som fx struktur, kultur, læring og beslutningstagning. Gennem forelæsninger, øvelser og løbende feedback vil du lære at forstå moderne organisationer, og hvordan du kan bruge denne viden i dit daglige arbejde til at evaluere din organisations ledelsesstil, og vurdere den værdi, som jeres kultur har for virksomheden.

Performance Management

Motiverede medarbejdere er det vigtigste aktiv

På kurset performance management har vi fokus på ikke-finansielle målinger og aspekter ved at lede gennem tal og incitamenter. Formålet med kurset er at give dig indblik i de udfordringer, der opstår i forbindelse med forskellige typer af performance management systemer. Du får analytiske kompetencer, kendskab til økonomisk, psykologisk og sociologisk teori, og erfaring med performance management systemer. Kurset giver dig kvalifikationer til at søge lederstillinger, men også mere specialiserede stillinger inden for performance management.

Personbeskatning og retlig regulering

Der følger et ansvar med rådgivning om finansiering

Lær om beskatningen af privatpersoner og skattens betydning for en række finansielle beslutninger. Få indsigt i retlig regulering, som handler om rammerne for rådgivning i finansielle virksomheder og det tilhørende ansvar.

Portfolio Analysis

Hvor stor risiko er det værd at løbe?

Få ekspertviden om investerings- og porteføljeteori og rutine i estimation af afkast og risiko. Lær at sætte risikomål for og styring af renterisiko, og få indsigt i, hvordan effektive markeder og behavioral finance fungerer.

Praktisk seminar
Praktisk seminar SM

Analyser markedet og styrk dit salg.

Faget går i al sin enkelhed ud på at problemidentificere udefra-og-ind. Du lærer at vurdere dit markeds potentiale på baggrund af eksterne data og ikke ud fra virksomhedens interne forestillinger. Ved fagets afslutning vil du være i stand til at definere og afgrænse dit marked, og selvom det lyder simpelt, har mange virksomheder problemer med at definere deres marked.
Disse færdigheder klæder dig bedre på til at analysere markedets struktur og konkurrencesituation. Det gør dig i stand til at stå fast på din egen tilgang og komme med kreative forslag.
Når du færdiggjort faget, vil du være i stand til at argumentere mere overbevisende om din virksomheds marked, og du vil derfor ofte blive foretrukket til salgs- og marketingchef stillinger.

Private Equity

Hvordan tænker kapitalfonde?

På kurset får du indsigt i forskellige vinkler på Private Equity – værdiansættelse, kapitalstruktur og corporate governance – både når det gælder LBO, Venture, Business Angels og mindre privatejede selskaber. Vi kommer også ind på kapitalfondenes modeller, organisering og struktur. Du bliver bedre til at forstå investeringer (afkast, risiko og omkostninger), og hvordan kapitalfonde organiseres (juridisk, governance, incitamenter osv.). Og du får en introduktion til opstart af egen virksomhed og kapitalfremskaffelse. Vi arbejder også med en analyse af de forhold, som kapitalfonde ofte kritiseres for – fx aggressiv anvendelse af gæld og incitamentsaflønning.

Procurement og Supply Chain i et markedsperspektiv

Hvordan vælger du de rigtige leverandører?

Procurement kan udvikles til at skabe merværdi for virksomheden. Ikke bare ved at bruge teorier om organisation og processer, men også ved at fokusere på værdiskabelse i B2B relationer. Kurset giver dig en introduktion til strategisk indkøb og sourcing. Du får indsigt i de juridiske aspekter af procurement, kontraktindgåelse og forhandling.
Du lærer hvordan indkøbsprocesserne i en virksomhed fungerer og får værktøjer og analytiske kompetencer til at finde svaret på spørgsmål som, hvilke leverandører du skal vælge, hvordan du forhandler, og hvordan du skaber størst mulig værdi gennem samarbejde med de strategiske vigtige leverandører. Når du har gennemført kurset, vil du både kunne forstå, hvordan indkøbsprocesserne i en virksomhed fungerer, og hvordan du kan være med til at optimere dem. Kurset kvalificerer dig til job, hvor strategisk indkøb er en del af rollen.

Projektledelse og projektorganisation

Kunsten at få alle til at gøre deres bedste

Vi lever i et projektsamfund. Og som projektleder skal du forstå de mekanismer, der gør et projekt til en succes eller står i vejen for det. Projekter ændrer magtrelationerne i organisationer og stiller krav til den måde, vi arbejder sammen på. På kurset får du boostet din evne til at navigere i komplekse projekter, hvor usikkerhed, magt og interesser er på spil. Vi arbejder med konkrete handlemuligheder tilpasset det projekt, som din gruppe vælger. Og du får mulighed for afprøve dine kompetencer i praksis. Kurset kvalificerer dig til en karrierevej som leder, projektleder eller specialist i projekter.

Projektledelse og projektstyring

Intet projekt er bedre end projektlederen

Projektarbejdet er en almindelig arbejdsform i de fleste virksomheder. Desværre er det også almindeligt, at mange projekter aldrig giver den planlagte værdi. På kurset får du kompetencerne til at ændre på det. Du får kendskab til de grundlæggende principper, der kan gøre projektarbejde effektivt. Og du får indsigt i, hvordan du kan arbejde metodisk med planlægning, styring og ledelse af projekterne. Dvs. du får en større og bredere værktøjskasse, som samtidig sætter fokus på, hvordan implementering og forankring tænkes ind i projektet fra starten. Kurset kvalificerer til stillinger som projektdeltager og projektleder.

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Er virksomhedens værdi en eksakt størrelse

På kurset arbejder vi især med fokus på viden, der kan bruges direkte i praksis. Du får bl.a. erfaring med at udarbejde en regnskabsanalyse for en virksomhed som basis for en værdiansættelse, der kan bruges som grundlag for investeringsbeslutninger. Vi gennemgår også en række andre vigtige temaer i forbindelse med analyse og værdiansættelse af en virksomhed, som til sammen kvalificerer dig til forskellige job inden for regnskab, økonomi, corporate finance og revision.

Risikostyring i finansielle virksomheder

Få hele værktøjskassen til styring og risici

Kurset er for dig, der vil specialisere dig eller kvalificere dig til lederstillinger og generelt vil forstå ledelsesrapportering og bankens regnskab – dvs. at kurset også er relevant for bestyrelsesmedlemmer o. lign. Vi går bl.a. i dybden med den aktuelle udvikling på de finansielle markeder, forretningsaktiviteter, der har ledt til bankers fald, og hvorfor det er billigere for store banker at udstede kapital, end det er for andre mindre banker? Kurset giver dig på den måde et internationalt udsyn, forståelse for finansielle markeder og forståelse for, hvordan tab kan måles, undgås og forhindres.

Risk and Financial Planning

Risiko kan ikke undgås, men den kan kalkuleres

På kurset lærer du alt om centrale risiko-aspekter i forhold til både den finansielle og den forretningsmæssige styring af en virksomhed. Vi starter med virksomhedens likviditet og dens betydning for virksomhedens vækstmuligheder. Derefter arbejder vi med, hvordan en virksomhed finansierer sine investeringer optimalt. Vi kommer ind på virksomhedens kapitalomkostninger, og hvordan du skaber den optimale kapitalstruktur. Og kursets sidste del handler om finansielle beslutninger set i en international sammenhæng – bl.a. risikoaspekter i forhold til valutakurser og rentesatser. Du kvalificerer dig til job i økonomiafdelingen, corporate finance og lign.

Risk Management

Når der er risici, er der også muligheder

COVID-19-pandemien har synliggjort de globale risicis indbyrdes afhængighed. Internationale virksomheder vil fremover skulle forholde sig til endnu mere konkurrenceprægede forretningslandskaber, forværring af ulighed, ændret forbrugeradfærd, nye arbejdsformer m.m.
Meningen med kurset er at give dig værktøjer til at identificere, forstå og styre de risici, din virksomhed står over for, når den opererer på flere markeder. Du vil fx få erfaring med de vigtigste risikotyper, som kredit- og markedsrisici, driftsrisici og strategiske risici. Du lærer også at vurdere forskellige risikotypers sandsynlighed, og hvordan de skal håndteres.
Kurset er på engelsk.

Sales Governance

Salgsopgaven bliver mere og mere kompleks og involverer stadigt flere funktioner både i en virksomhed og hos dens kunder. Derfor er salgsledelse ikke kun et spørgsmål om at lede salgsfunktionen, men også om at synkroniserer den i forhold til andre funktioner i virksomheden. Det er i store træk rammerne for Sales Governance et nyt fag, der er udviklet på grundlag af forskningsprojektet ”Morgendagens Salg”, der blev afsluttet i 2020. Faget giver dig overblik over de forskellige begreber for salgsledelse og en forståelse for salgsledelsens rolle i en strategisk sammenhæng. Du bliver bl.a. i stand til at skelne mellem operationelle, taktiske og strategiske beslutninger og hvordan du synkroniserer kundernes købsprocesser med jeres salgsprocesser og KPI’er.

Selskabskat og regnskabsanalyse

Hvad betyder skatten for virksomhedens værdi?

Du vil lære om selskabsskat, der bl.a. handler om, hvordan skat påvirker værdiansættelsen af selskaber og andre finansielle beslutninger. Regnskabsanalyse handler om regnskabets indhold og anvendelse i værdiansættelse og performanceevaluering af selskaber.

Seminarrække i Corporate Finance

Man kan i praksis nemt kunne komme ud for at skulle udarbejde et fagligt notat, der behandler og analysere et konkret spørgsmål eller en specifik problemstilling. Notatet vil så blive præsenteret og bliver genstand for en diskussion. I seminarrækken trænes den studerende i alle disse elementer. Først skriver den enkelte studerende et anvendelsesorienteret seminar på 15 sider om et selvvalgt emne indenfor Corporate Finance med bistand fra en vejleder. Dette seminar skal efterfølgende præsenteres og forsvares i forhold til to udpegede opponenter, ligesom den studerende selv skal opponere på to andre studerendes seminar og generelt deltage i den faglige diskussion.

Seminarrække i Regnskab og Økonomistyring

I seminarrækken vil du opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for en række regnskabs- og økonomistyringsmæssige problemstillinger. Du bliver trænet i at reflektere over og bruge relevante regnskabsteorier, modeller og metoder til løsningen af centrale problemstillinger inden for regnskab og økonomistyring. Du får også rutine i at fremlægge en udvalgt regnskabsmæssig problemstilling skriftligt og mundtligt over for andre og at forholde dig fagligt kritisk til andres analyser og løsningsforslag.

Skatteret

Det måske mest komplekse i erhvervsøkonomien

Du lærer at analysere og løse grundlæggende skattemæssige problemer. Vi arbejder bl.a. med at opgøre den skattepligtige indkomst og beregne skat for personer og virksomheder. Du får også viden om, hvordan forskellige aktiviteter kan påvirke den skattepligtige indkomst, så de rigtige beslutninger kan tages på et ”efter skat” grundlag – fx når der skal vælges mellem forskellige investeringsmuligheder. Og du får indsigt i specialområder som skattemæssige afskrivninger og beskatning af kapitalgevinster. Du bliver derfor kvalificeret til job inden for revision, regnskab og rådgivning af både virksomheder og private.

Strategies for Growth and Value Creation

En integreret tilgang til vækst og værdiskabelse
Vækst og værdiskabelse er "mantraet" for næsten enhver virksomhed, men er svært at opnå.
Kurset viser, hvordan virksomheder bruger strategier for vækst til at opfylde deres virksomhedsmål og skabe værdi. Kurset integrerer perspektiver fra marketing, finansiering, entreprenørskab og innovation i de to hovedvinkler på strategi, nemlig Competitive Strategy og Corporate Strategy. Competive Strategy fokuserer på forhold inden for en konkret branche, mens Corporate Strategy handler om en virksomheds muligheder for at få succes på tværs af brancher.

Kurset giver dermed træning i at tænke helhedsorienteret og analytisk om virksomhedens muligheder for at opnå vækst og værdiskabelse.

Strategisk Brand Management

En virksomhed står og falder med brandet

Branding er i en hastig forandring fra at have fokus på produktkendskab og kundebehov til også at inkludere samfundsrelevans, socialt ansvar og værdi for omverdenen. På kurset bliver du introduceret til alle aspekterne inden for branding – både de akademiske teorier og det praktiske ledelsesmæssige niveau. Du får også mulighed for at sammenligne din egen virksomheds branding med konkurrenternes tilgang og vurdere, om I kan vælge en anden og mere værdifuld strategi. Og vi behandler hvordan brandet kan styres i både en national og en international kontekst. Med kurset kvalificerer du dig til en række job inden for styring af virksomhedens omdømme – både nationalt og globalt.

Strategisk erhvervsret

Det kan være dyrt ikke at kende loven

Hvilket lands love gælder for kontrakter mellem din virksomhed og en kunde i et andet land? Hvilke krav skal du leve op til for at oprette en webshop for forbrugere? Det er værd at kende svaret på den slags spørgsmål, før du handler. Og det er bl.a. det, vi arbejder med på kurset, som har fokus på retssystemet ud fra et strategisk erhvervsperspektiv. Vi gennemgår både det danske retssystem, EU-systemet og de vigtigste globale systemer. Du får viden om aftaleloven og købeloven, hvordan tvister kan løses ved retssager, voldgift og mægling, og ikke mindst hvordan de kan undgås. Du bliver kompetent til at forhandle, udarbejde og indgå kontrakter og træffe de rigtige valg.

Strategisk erhvervsret II

Virksomheden i det juridiske landskab

Kurset fokuserer på en række vigtige retsområder med betydning for virksomheders interne og eksterne relationer. Internt handler det først og fremmest om medarbejdere - dvs. arbejds- og ansættelsesretten - men også om forskellige selskabsformer. Eksternt handler det om reglerne for markedsføring, salg af fast ejendom, immaterielle rettigheder og fordringsretten. Du bliver kvalificeret til at se virksomhedens forhold i det juridiske landskab. Og du får styr på at træffe de rigtige beslutninger, når der fx skal afskediges medarbejdere, hvilken selskabsform en virksomhed skal vælge, og hvordan virksomheden sikrer sine rettigheder til et nyt produkt.

Strategisk Kontrahering

Stadigt flere offentlige og private virksomheder har indset værdien af det paradigmeskifte der sker i retning af strategisk kontrahering – især inden for videnstunge og teknologisk komplicerede områder. Der er dog stadig mange virksomheder, som ikke er kommet rigtigt i gang.  Med faget Strategisk kontrahering får du mulighed for at arbejde strategisk med kontrakter, der er koblet til virksomhedens overordnede strategi og ressourcer. Der er fokus på samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder, og på de dele af den økonomiske videnskab, der kan bruges til at kvalificere en kontraktportefølje med det mål at skabe konkurrencemæssige fordele.

Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Strategier implementerer ikke sig selv

På kurset får du erfaring med at få en organisation til at forstå og agere i forhold til en strategi. En svær øvelse, som ofte risikerer at blive ved de ”flotte ord på papir”. Du får indsigt i, at der ikke kun skal fokuseres på økonomi og teknik, men også på sociale og kulturelle forhold. Og du får gode værktøjer til aktivering af strategier og udvikling af handlingsplaner. For selv om en strategi er baseret på solide analyser og er godt kommunikeret ud i organisationen, så implementerer den ikke sig selv. Kurset giver dig det teoretiske og metodiske fundament, der kvalificerer til at indgå i strategisk forretningsudvikling.

Strategisk ledelseskommunikation

Lær at få andre til at lytte

Hvis du arbejder med kommunikation og ledelse, er det svært at komme uden om dette kursus.
For det første får du de grundlæggende kompetencer inden for strategisk kommunikation - fra branding, corporate communication og krisekommunikation til nye digitale og sociale medier. Du får viden om, hvordan organisationer arbejder strategisk med deres kommunikation, og hvordan forskellige former for kommunikation præger en organisation og dens forhold til omverden. Og du bliver trænet i at give et kvalificeret med- og modspil til konsulenter og andre kommunikationseksperter, så du er kompetent til stort set alle job med ansvar for og ledelse af kommunikation.

Strategy and Decision Making

Lær at tage de rigtige beslutninger

Digital disruption har skabt nye muligheder for at tage nye markedsandele og udvide en virksomheds forretningsområde. I takt med, at digitalisering spiller en stadig større rolle i mange processer, får den digitale økonomi også større betydning i formuleringen af virksomheders strategi. Målet med kurset er at lære dig at tage strategiske beslutninger – fx når det gælder ”make or buy”. Du får erfaring med at formulere strategier i forhold til din organisation. Du får adgang til værktøjer, der hjælper dig med at tage strategiske beslutninger om etablering på et marked eller udviklingen af nye produkter – og ikke mindst om at analysere mulige scenarier for resultatet af dine beslutninger.
Kurset er på engelsk.

Strategy Implementation

Gør din plan til virkelighed

Der kan være mange grunde til, at en strategi ikke lykkes. Men det er ofte fordi, der ikke er en ordentlig plan for implementeringen. Målet med dette kursus er at lære dig at formulere mål og kriterier for implementeringen af en strategi og at identificere udfordringer og barrierer for succes – fx organisationens kultur. Du lærer også om ledelsens rolle i strategiimplementering og internationale aspekter ved eksekveringen af en strategi. Du får værktøjer, der sikrer, at alle projekter, du arbejder med i din virksomhed, er gennemtænkte, effektivt implementeret og evalueret. Og du får indsigt i strategisk tænkning på særlige områder som supply chain management.
Kurset er på engelsk.

Supply Chain Management

Få styr på både strategi og eksekvering

Kurset introducerer dig til supply chain management. Du lærer, hvordan supply chain management fungerer og gennemføres. Du får værktøjerne og de analytiske kompetencer til at designe supply chain strategier. Og du får kompetencerne til at træffe strategiske beslutninger omkring indkøb, lagerstyring, produktion og distribution af fysiske varer, samt til at måle og følge op på supply chain performance. Efter kurset er du kvalificeret til at deltage i eksekvering og styring af supply chain management.

Sustainable Finance

Kurset er for dig, der beskæftiger dig med opgaver, der relaterer sig til bæredygtighed og ansvarlighed og giver en solid og efterspurgt viden om den stigende betydning af ESG og den tilhørende regulering og markedspraksis for din virksomhed.

The Digital Supply Chain

Lær at sætte strøm til forsyningskæderne

På kurset får du et solidt indblik i, hvordan du integrerer moderne informations- og kommunikationsteknologier i nøgleprocesserne i supply chain management. Vi vil bl.a. arbejde med betydningen af nye digitale og disruptive teknologier, der kræver nytænkning af forsyningskæderne og et nyt syn på de enkelte spilleres roller inden for nye forsyningsnetværk og økosystemer. Du får desuden opdateret viden og værktøjer til at identificere, analysere og designe forretningsmodeller baseret på digitale teknologier.
Kurset er på engelsk

Transfer Pricing i multinationale koncerner

Hvad skal det koste at handle med sig selv?

Cirka 70% af verdenshandelen sker mellem virksomheder, der hører til samme koncern. Så hvis du arbejder med økonomistyring og finansiel rapportering i en international virksomhed, vil du før eller senere komme til at have med transfer pricing at gøre. På kurset lærer du først og fremmest at løse praktiske transfer pricing problemer med udgangspunkt i dansk lovgivning og internationale vejledninger. Du får viden om de internationale begreber og metodikker, og om hvordan transfer pricing håndteres i praksis, når det gælder forskellige transaktionstyper, herunder fx varesalg, serviceydelser, finansielle transaktioner, patenter og varemærker. Kurset kvalificerer til job inden for global og corporate finance.

Udbudsstrategi i et markedsperspektiv

Det handler ikke kun om kroner og ører

Målet med kurset er at give dig erfaring med indkøb i et strategisk perspektiv, hvor værdiskabelsen ikke alene handler om kroner og øre, men om den samlede værdi for organisationen som et af midlerne til at opfylde de strategiske målsætninger. Du får indsigt i lovgivningen om offentligt indkøb, bl.a. når det gælder hensyn til samfundsperspektivet, og at bruge udbudsreglerne aktivt til at gøre indkøb så fordelagtige og effektive som muligt. Kurset handler ikke kun om teori, men i høj grad også om at praktisk erfaring i at
”trykke leverandørerne på maven”. Kurset kvalificerer dig til job som specialist og leder – fx indkøbschef, udbudschef, økonomichef, bid manager, juridisk rådgiver m.m.

Valgfag

På HD skal du have valgfag på 3. eller 4. semester.
Du finder hele valgfagsudbuddet på HD under menupunktet Kurser

Valgfag

På HD skal du have valgfag på 3. eller 4. semester.
Du finder hele valgfagsudbuddet på HD under menupunktet Kurser

Valgfag

På HD skal du have valgfag på 2., 3. eller 4. semester.
Du finder hele valgfagsudbuddet på HD under menupunktet Kurser

Videregående skatteret

Hvilken beskatningsform er bedst for din virksomhed?

På kurset lærer du at identificere, analysere og løse centrale skattemæssige problemstillinger på et højt niveau. Første del handler om de måder, som personlige virksomheder kan beskattes på, og hvornår det betaler sig at vælge de enkelte beskatningsformer. Anden del handler om valg af selskabsform og virksomhedsoverdragelse. På tredje del arbejder vi med omstrukturering, ejerskifte og forskellige former for skattefrie omstruktureringer. På fjerde del er temaet udvidet selskabsbeskatning med fokus på national og international sambeskatning, udbyttebeskatning m.m. Kurset kvalificerer til job som skatterådgiver, i banker og revisionsselskaber.

Virksomhedens strategiske landskab

Jo mere du ved om dine kunder, jo mere kan du sælge

Kurset giver dig den grundlæggende viden om, hvordan en virksomhed fungerer i forhold til sit marked og sine kunder. Du får indsigt i, hvordan du gennemfører markedsanalyser, udvikler go-to-market strategier, prioriterer kundesegmenter og skaber værdi for kunderne. Og du får overblik over de vigtigste værktøjer, teorier og modeller plus erfaring med hvordan du forholder dig kritisk til dem. Du vil blive inspireret til at tænke anderledes, det vil sige, at du ikke kun lærer at forstå spillereglerne på markedet i sammenhæng med virksomhedens strategi, men også at se mulighederne for at ændre spillereglerne. Du får med andre ord styrket dine kompetencer til en række job inden for salg og markedsføring inklusive fx callcentre, logistik, økonomistyring og HR.

Virksomhedens økonomiske og politiske omverden

Det handler både om at følge med og forstå

En ting er at se de vigtigste internationale nyheder og forstå overskrifterne. Men du skal også kunne se, hvordan den globale makroøkonomiske udvikling kan have direkte impact på din virksomheds mikroøkonomi. Det er målet for kurset, hvor vi arbejder med alle de økonomiske sammenhænge, som er med til at sætte rammerne for din virksomhed og bl.a. lærer at analysere de mulige konsekvenser af danske og internationale politikeres økonomiske indgreb.

Virksomhedens økonomiske planlægning

Forstå regnskabet og blev bedre til at planlægge

Kurset giver dig regnskabsmæssig forståelse for virksomhedens resultat, likviditet og økonomiske position. Samtidig får du grundlæggende forudsætninger for at kunne budgettere kapital, vurdere finansieringsmuligheder og planlægge investeringer.
Du får på den måde viden og kompetencer til at forstå virksomhedens økonomiske udgangspunkt og forholde dig helt grundlæggende til de fremadrettede finansieringsmuligheder og investeringsovervejelser. Helt konkret får du værktøjerne til at forstå et regnskab og analysere virksomhedens situation. Kurset giver dig også forudsætningerne for at vurdere om en investering er fordelagtig eller ej for virksomheden.

Virksomhedens økonomiske styring

Du får kompetencer til at designe økonomisystemer og til at forstå, hvordan de kan bruges til at understøtte virksomhedernes målsætninger og strategier. Med udgangspunkt i økonomisk organisationsteori får du indsigt i specifikke kalkulationer, budgetdesigns osv. og lærer, hvordan disse værktøjer kan være med til at påvirke ledere og medarbejderes motivation og adfærd. Vi arbejder også med spørgsmål som: Hvordan kan et korrekt design af budget og budgetproces skabe værdi for virksomheden? Kurset kvalificerer dig til både lederstillinger og mere specialiserede jobs inden for økonomistyring.

Værdiskabende kontrakter

Kunsten at gøre alle tilfredse

I værdiskabende kontrakter er fokus på, hvordan der kan skabes merværdi gennem den måde kontrakten indgås og opfyldes på. Ikke kun økonomisk for selve kontraktens parter, men også for samfundet i bredere forstand. Kursets formål er at skabe sammenhæng mellem den måde, kontrakter indgås på, og et tæt fokus på samspillet mellem økonomi og jura. Vi bruger økonomisk teori til at vise, hvordan kontrakten bl.a. kan bruges til at skabe et fælles incitament mellem parterne, så de bliver samarbejdspartnere med fælles mål i stedet for modstandere, og til at vurdere, hvordan kontraktbestemmelser skal ændres for at skabe merværdi. På grundlag af dine økonomiske kompetencer og din indsigt i kontraktretten kan du fx indgå OPP- eller PP-kontrakter, der skaber merværdi. Kurset giver dig kompetencer til job som indkøbschef, udbudschef, økonomichef, juridisk rådgiver og contract manager.

Økonomisk teori og organisationsdesign

Gør din organisation mere effektiv

Selv de mest engagerede og selvkørende medarbejdere har brug for retning og en velfungerende organisation omkring sig for at udnytte deres potentiale fuldt ud. På kurset får du viden om, hvordan en virksomhed kan designes organisatorisk, så den fungerer så effektivt som muligt og understøtter virksomhedens værdiskabelse og den enkelte medarbejders funktion. Du bliver klædt på til at håndtere organisatoriske problemstillinger med udgangspunkt i økonomisk teori som fx hvem, der skal beslutte hvad, hvordan du måler, om en afdeling præsterer godt eller skidt, og hvornår du ikke skal belønne en persons præstation

Økonomistyring

Løs økonomiske problemer, før de opstår

Du får muligheden for at dykke ned i de centrale opgaver og metoder, der hører til virksomheders økonomiske styring. Vi arbejder med forskellige modeller til at identificere problemstillinger og løsningsforslag i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet etc. Du lærer om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og om økonomistyring som beslutningsværktøj. Du får også indsigt i prisfastsættelse, kapacitetsudnyttelse, lagerstyring og ikke mindst budgettering og budgetkontrol. Kurset kvalificerer dig til job som økonomichef, controller og andre funktioner inden for finans.

International Finance

Flere og flere virksomheder har aktiviteter i udlandet. Det giver både nye muligheder, men også flere risici. I dette fag klæder vi dig på at udnytte globaliserings potentialer til at opstøve nye markeder, det kan for eksempel handle om et internationalt køb eller salg af virksomheder. Men vi kigger i lige så høj grad, hvordan man undgår at komme galt af sted. Her er valutakurser og politisk risiko bare to elementer, som er vigtige at have in mente.

Faget er særlig relevant for dig, der arbejder som investeringsrådgiver, porteføljemanager, ansat i en risikostyringsfunktion og eller i en virksomheds økonomi- og finansafdeling.