HD styrker bundlinjen

De mest succesfulde virksomheder forstår værdien i at investere i deres medarbejdere. Derfor betaler 9 ud af 10 virksomheder for hele eller en del af HD-uddannelsen.

Her i videoen kan du høre HR direktør i DSV Henrik Fleron og Senior Consultant i Nordea Camilla Kläning fortælle om deres personlige og deres virksomheds udbytte af CBS HD.

3 argumenter for CBS HD

  • PRAKSISNÆR: Undervisningen tager udgangspunkt i din medarbejders arbejdsliv. Det betyder, at de inddrager aktuelle problemstillinger fra arbejdspladsen og løser dem i løbet af undervisningen.
  • STØRRE ANSVAR: Når vores studerende starter på en HD har ca. 20 pct. personaleansvar. Når de har gennemført hele deres HD, har knap 40 pct. personaleansvar.
  • ARBEJDSGLÆDE: Næsten 80 pct. af vores dimittender oplever, at deres arbejdsglæde på jobbet stiger.

Lederen er din vigtigste ambassadør

Når en organisation træffer strategiske beslutninger oppefra, er den afhængig af ledernes evne til at kommunikere tydeligt og overbevisende til medarbejderen på gulvet - eller i luften.

Peter Hyldig er kaptajn og basechef for 450 piloter i SAS. Udover sin pilotuddannelse har Peter Hyldig en HD i Organisation og Ledelse. Uddannelsen har særligt kommet ham og SAS tilgode, når der har været behov for at få medarbejderne til at forstå værdien af virksomhedens visioner. 

LÆS ARTIKEL

Lederen er din vigtigste ambassadør
Efter fire måneder på HD’en havde jeg en samtale med min chef, hvor han fortalte, at han fra dag ét havde bemærket, at jeg var mere struktureret, effektiv og målrettet i mit arbejde. Julian Johansen, Brand Manager hos Østjysk Vinforsyning
Julian Johansen, Brand Manager hos Østjysk Vinforsyning

Tilmeld dig CBS HD nyhedsbrevet