HD bygger bro til en ny verden

Lad det være sagt med det samme. Det vrimler ikke med kreative fagligheder på CBS HD. Men ligesom økonomer, ingeniører og DJØF’ere har meget at lære af de kreative fag til at blive mere innovative, på samme måde har arkitekter, designere og andre kreative meget at lære på CBS HD.

”Som designere tænker vi ens, handler ens og taler samme sprog. Vi lever i vores egen boble. Vi har ofte svært ved at sætte ord på værdien af vores arbejde, når vi bygger prototyper, scenarier og tester ting af med brugerne. Min HD fra CBS bygger bro mellem min kreative virkelighed og ledelsens strategiske virkelig, som går på tværs af en hel organisation. HD’en hjælper mig med at forstå processen, der ligger bag organisationens beslutninger,” siger Charlotte Mathiesen, designer i DIF Innovation Lab i Danmarks Idrætsforbund

Charlottes metier er oprindeligt tøjdesigner, men efter hun startede som designer i Magasin blev hendes nysgerrighed vakt for en ny interesse. Kløften mellem det kreative designstudie til ledelsens strategiske styrerum var stor, og hun forstod sjældent bevæggrundene for ledelsens beslutninger. På trods af hun netop var blevet mor for anden gang, satte hun sig for at gøre kløften mindre og læste en bachelor i markedsføring.

”I takt med at jeg læser, lærer jeg nye ting og jeg bliver nysgerrig på at vide endnu mere. Det, som jeg lærer, hjælper mig med at få et nyt perspektiv og samtidig en ydmyghed overfor al den viden, der er. 

”Der er så meget at hente”

Charlotte er ikke bleg for at indrømme, at økonomisk litteratur ikke stimulerer hendes kreativitet, men til gengæld giver den hende en adgangsbillet til at tale med, når de endelige beslutninger skal træffes. Derfor faldt valget på HD-ØP, fordi uddannelsen giver et indblik i både de økonomiske analyser og de processer, der ligger bagved ledelsens beslutninger.

 

Charlotte har gennem sine job og sit arbejde i bestyrelsen i Design denmark aldrig mødt andre designere med en HD.

”Det er en skam, fordi der er så meget at hente. Ikke kun for den enkelte designer, som forbedrer sine karrieremuligheder, men også virksomheder, der misser både talent og potentiale. Og selvom det er hårdt at læse en HD, når man ikke nødvendigvis har sine spidskompetencer inden for statistik, så skal det ikke skræmme folk væk. Man skal bare finde sin egen vej,” siger Charlotte, som selv startede på sin HD, mens hun var gravid med sit tredje barn.

”Nu har min mand dog også forbudt mig at efteruddanne mig mere,” afslutter Charlotte, der udover sin HD-ØP blandt andet også har en proceskonsulent og coach-uddannelse og diverse kurser i facilitering og projektledelse.